– De demente er i målgruppa vår. Vi har alle sett Demenskoret på NRK, og blitt veldig engasjerte av det. Vi ser hvor flott det har vært, og for en glede det gir brukerne. Vi tenkte at det kunne være en veldig fin ting for oss å prøve her lokalt. Vi vet ikke om vi får det til, men det er målsettingen vår. Vi har mange ulike arrangementer i løpet av året. Nå har vi lyst å få dette til og dra det i gang, forteller Ragnhild Nygaard Nordby i Livsglede for Eldre.

Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning og et kvalitetsstempel for institusjoner der eldre bor, som sikrer at beboerne får individuelle aktiviteter og gode dager.

Glede, fellesskap og mestringsfølelse

Sammen med Ragnhild Monsen, Bjørg Heggen, Siv Johnsen og Torgeir Pettersen forteller Nygaard Nordby at alle brikkene er på plass for å starte opp et demenskor i Vågan. Øvingslokalet blir stua på Havlykvartalet, og til å hjelpe dem har de engasjert korleder Ellen Greve, som blir akkompagnert av Ole Helmersen på piano.

– Vi ønsker å gå ut i media med dette for å fortelle om at vi skal forsøke å dra dette i gang. Vi prøver å skape blest rundt tilbudet, slik at personer som har demens kan tenke seg å være med på dette.

I NRK-serien opplyses det om at det forskes over hele verden på demens, og mer og mer på hva slags effekt musikk har på mennesker som lever med demens.

– I utgangspunktet er dette et tilbud for dem som er glade i å synge. Vi vet at korsang gir mye positiv energi. Man får lykkehormoner av å synge. Å få være sammen med andre som har den samme gleden av det vil bidra til fellesskap og mestringsfølelse. Det er viktig. Vi ønsker at de skal føle glede, mestring og det sosiale fellesskapet rundt det. Ikke bare selve syngingen. Vi ser for oss at vi kan ha det sosialt med kaffe, servering og hyggelig prat etter korøvelsene, sier Johnsen, og legger til:

– Det er mange pårørende som også blir å følge sine til korøvelsen. Da kan man møtes og prates sammen mens de synger. Det blir en sosial møtearena.

- Vi er spente!

I NRK-serien jobber demeneskoret sammen mot en konsert foran en fullsatt sal på selveste Chat Noir i Oslo. Gjengen i Livsglede for Eldre i Vågan presiserer at de legger ambisjonsnivået på et noe lavere nivå.

– Det er ingen av oss som er proffe i forhold til dette. Vi skal fokusere på glede, sosialt samvær og mestring. Planen er at vi skal øve annenhver torsdag. Det legger vi opp til i første omgang. Vi har mange frivillige som vil stille opp og være med på dette. Vi har alle brikkene på plass. Nå trenger vi å markedsføre dette tilbudet, som selvfølgelig er helt gratis, poengterer Nygaard Nordby.

Hvis alt går etter planen og de får positiv respons på initiativet ser de for seg å gjennomføre det første informasjonsmøtet torsdag 23. februar.

– Vi er veldig spente på responsen. Serien har sørget for at det har blitt ekstra fokus på demens. Det blir snakket mer om det, og det er det vi ønsker. Dessverre er det fremdeles en sykdom som er litt tabubelagt. Det er ikke alle som ønsker å stå frem og fortelle at de har den sykdommen. Dette programmet har bidratt til at flere tør å gjøre det. Han ene i serien er bare 48 år. Å være så modig og eksponere både seg selv og familien sin er helt fantastisk, mener Johnsen.

Livsglede for Eldre forteller at det er mange ting som skal falle på plass før man kommer i gang og begynner med syngingen, men dette har de planlagt en god stund, og nå er alle brikkene på plass.

– Man må ikke være flink til å synge for å være med på dette. Man behøver ingen tidligere kunnskap. Man må bare være glad i å synge. Vi tror det blir veldig koselig, og vi gleder oss veldig. Vi er spente! konkluderer de.

Hva er demens?

Demens er en kronisk tilstand som medfører tap av tenkningsfunksjoner og endret atferd. Typiske symptomer er svekket hukommelse, konsentrasjonsvansker, tap av dømmekraft, nedsatt evne til planlegging, nedsatt orienteringsevne, språkvansker og nedsatt funksjon i det daglige liv.

Demens er en fellesbetegnelse på flere beslektede tilstander som fører til gradvis økende svinn av nerveceller og tap av funksjoner i hjernen. På grunn av dette utvikles gradvis de typiske kjennetegnene med reduserte kognitive funksjoner, svekket kontroll over følelseslivet og etter hvert sviktende funksjonsevne.

Typiske symptomer på demens er:

  • Svekket hukommelse, spesielt når personer i pasientens sosiale omgivelser legger merke til dette
  • Konsentrasjonsvansker
  • Tap av dømmekraft
  • Nedsatt evne til planlegging
  • Nedsatt evne til abstrakt tenkning - en tar ting bokstavelig
  • Språket endres og blir gjerne usammenhengende og repeterende
  • Man vil kunne få problemer med enkle hverdagshandlinger, som for eksempel påkledning
  • En vil kunne få vansker med kontroll av blære og avføring
  • Følelsesmessig ustabilitet, irritabilitet, manglende initiativ og endret sosial funksjonsevne

I 2020 hadde omtrent 101 000 personer i Norge demens. Folkehelseinstituttet anslår at litt over 80 prosent av beboere i norske sykehjem (langtidsplass) har demens. Forekomsten øker med alderen. Det anslås en fordobling av personer med demens i Norge fram mot år 2040. På verdensbasis har omtrent 5-7 prosent av befolkningen over 60 år demens (rundt 7 prosent i Vest-Europa).

Kilde: NHI.no