Intens jakt for å kartlegge bevegelsesmønsteret til de smittede: Dette vet vi så langt om bevegelsene