Det er politiet som vurderer søkerens vandel, mens skatteoppkreveren uttaler seg om søkeren har uoppgjorte forhold med det offentlige.

Disse er vurdert av politiet nå:

  • Kiwi Leknes har søkt om å få selge øl, og politiet har intet å bemerke til dette.
  • Polarhagen på Voll har søkt om å få skjenke øl og vin den 7. august, den 21. august og den 4. september, og politiet har intet å bemerke til dette.
  • Meieriet Bibliotek har søkt om å få skjenke øl og vin den 15. juli, og politiet har intet å bemerke til dette.
  • Lofoten MC har søkt om å få skjenke øl og vin under MC-treffet på Løkta den 30. juli og den 31. juli, og politiet har intet å bemerke til dette.
  • Vigdis Unstad og Sennesvik grendehus har søkt om å få skjenke øl og vin den 18. juli, og politiet har intet å bemerke til dette.