Gå til sidens hovedinnhold

Ja, du må fortsatt stille klokka i helga

Artikkelen er over 1 år gammel

Natt til søndag 27. oktober må du stille klokka en time tilbake.

Fremover: – Mange lurer på om det snart blir slutt på å stille klokka. Det blir det altså foreløpig ikke, vi må vente til EU har behandlet ferdig saken. Så skal vi hente inn innspill på hvordan vi skal gjøre det her i Norge, skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

I likhet med EU har Norge stilt klokka lenge. Europakommisjonen foreslo i fjor høst at vi skal slutte å stille klokka frem og tilbake hvert halvår.

– Norge er i gang med å vurdere hva vi skal gjøre og vi planlegger å sende ut dette på høring om ikke altfor lenge, skriver næringsministeren

Endring kan skje i 2021

Europaparlamentet stemte over forslaget 26. mars i år og legger opp til at en eventuell endring vil skje i 2021. Det pågår fortsatt diskusjoner i Rådet. Målet er at EU-landene skal bli enige i begynnelsen av desember.

– Hva er huskeregelen for stillingen av klokka?

Næringsministeren har ansvar for Justervesenet og dermed også ansvar for nøyaktig tid. En grei huskeregel er at klokka alltid skal stilles mot nærmeste sommer. Altså en time frem om våren (mot sommeren) og en time tilbake om høsten (mot sommeren). Det betyr at vi får en ekstra time til helgen.

Spørsmål og svar om sommertid og normaltid:

Når skal vi stille klokka? Natt til søndag 27. oktober 2019 klokka 03.00 stiller vi klokka en time tilbake. Det vil si at du får en time ekstra.

Hva skjer i EU? Forslaget er enda ikke vedtatt i EU. Europaparlamentet stemte over forslaget 26. mars hvor forslaget gikk igjennom, men det pågår også diskusjoner i Rådet. Finlands EU-formannskap har satt direktivforslaget på dagsorden for møte i Transport, Telekommunikasjon- og Energirådet (TTE) i Brussel 2. desember 2019. Målet er at EU-landene skal bli enige om sine posisjoner i dette møtet, men det er ikke garantert at dette vil skje i desember. Når EU-landenes posisjon er klare starter såkalte 'trilogforhandlinger' med Europaparlamentet.

Når er siste gang vi stiller klokka? Det ser ut til at dette vil være i 2021 hvis forslaget blir vedtatt i EU.

Hvem bestemmer over (den offisielle) tiden i Norge? Justervesenet

Hvem er tidsminister i Norge? Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har ansvar for Justervesenet.

Skal det være folkeavstemning i Norge? Nei, men det vil bli gjennomført en åpen høring, hvor alle som ønsker kan levere sitt innspill. I tillegg vil det bli gjennomført en spørreundersøkelse med et representativt utvalg, for å speile meningene i befolkningen.

Slipper vi å stille klokka hvis vi melder oss ut av EØS? Direktivet er ikke-bindende så vi trenger ikke trekke oss ut av EØS for å slippe å stille klokka.

Hvorfor stiller vi klokka? Den historiske grunnen til sommertidsordningen var energisparing. Noen land innførte sommertid under første verdenskrig for å spare kull som skulle brukes i krigen. Det sies at George Hudson var den første som foreslo sommertid. Han var forsker og ønsket seg mer sol på kvelden for å drive med insektsamling.

Sparer vi strøm ved å stille klokka? Nyere studier viser at vi i dag sparer omtrent ingenting. Faktisk øker strømproduksjonen i noen land.

Har det egentlig noe samfunnsøkonomisk gevinst? Europakommisjonen viser i forslaget til at forskning i dag viser at total energisparing anses marginal, men det vises til at resultatene vil kunne være forskjellig fra medlemsland til medlemsland.

Risikerer vi at alle land i Europa får forskjellig tid når sommertidsdirektivets oppheves? Svært mange land i EU/EØS-sonen følger tidssonen sentraleuropeisk tid. Når forslaget legger opp til at hvert medlemsland skal velge om de vil videreføre vintertid som normaltid, eller velge sommertid som ny normaltid innebærer dette risiko for økte tidsforskjeller i EU.

Hva er sommertid, vintertid og normaltid? Norsk normaltid (også kalt vintertid) er en time foran den såkalte UTC-tid. UTC står for «Coordinated Universal Time», som er en felles, legal tid som gjelder over hele verden. Sommertid er den perioden av året hvor klokka stilles en time fram sammenlignet med resten av året. Sommertid ble opprinnelig innført i en rekke land i Europa under første verdenskrig, hvor hensikten var å utnytte dagslyset bedre i den perioden av døgnet man normalt er våken. Én lys time ekstra om kvelden ville blant annet spare energi til oppvarming og belysning. Norsk sommertid er to timer foran UTC-tid. Sommertid gjelder normalt klokka 02.00.00 siste søndag i mars til kl. 03.00.00 siste søndag i oktober. Tidspunktene for skifte mellom normaltid og sommertid er felles for landene i EØS-området og besluttes av EU-kommisjonen i henhold til et direktiv om sommertid.

Hvor lenge har Norge hatt sommertid? Norge hadde sommertid første gang i 1916, deretter 1940–1945, 1959–1965 og så hvert år siden 1980. (Kilde: https://snl.no/sommertid)

Hva er de gode huskereglene for hvilken vei klokka skal stilles? En god huskeregel kan være at på våren ser man fram til sommeren, og stiller dermed klokka fram. På høsten lengter man tilbake til sommeren, og stiller klokka tilbake.

Hva gjør nabolandene våre? Sverige, Finland og Danmark har sommertidsordning i dag. Russland og Island har ikke.

Hva er definisjonen av et sekund? Sekundet er definert som varigheten av 9 192 631 770 perioder av strålingen som svarer til overgangen mellom de to hyperfinnivåene av grunntilstanden til Cesium 133-atomet.

Hvem fant opp tiden? Rommet og tiden er uløselig sammenvevd i en firedimensjonal 'romtid' som oppsto da universet ble til ved det store smellet for cirka. 13,8 milliarder år siden. (Kilde: https://snl.no/big_bang)

Hvem fant opp klokka? De første 'klokkene' ble ikke funnet opp, men var basert på systematisk observasjon av naturlige fenomener som viser tidens gang. Soluret er blant de tidligste astronomiske instrumentene. I et solur utnytter man jordens jevne rotasjon og skyggen fra en sentral stående viser til å lage en urskive som viser tidens gang. Solur fantes i det gamle Egypt og nevnes også flere steder i Det gamle testamente.

Finnes det en «urklokke» som alltid går riktig og hvor står den? Koordinert universaltid (UTC) er ikke basert på én supernøyaktig klokke, men baserer seg på et gjennomsnitt fra signaler fra ca. 400 atomur rundt om i verden. På Justervesenets tidslaboratorium står det 4 atomur som er med i denne ordningen.

Hva betyr UTC? UTC står for Universal Time Coordinated, eller koordinert universaltid, på norsk.

Hva er DST? Daylight Saving Time er den amerikanske betegnelsen for sommertid.

Hva er skuddsekund og hvor ofte får vi det? Behovet for skuddsekund kommer av at jorden roterer uregelmessig og gradvis saktere, mens de rundt 400 atomurene som bestemmer UTC går jevnt. De siste årene har et døgn i gjennomsnitt vært omtrent et tusendels sekund lengre enn nøyaktig 24 timer. Ordningen med skuddsekund startet i 1972 og det siste ble lagt til i overgangen mellom 2016 og 2017.

Hva skjer med skjenketidene? Kan det skjenkes en time ekstra? Nei, det gjør det ikke. Skjenketiden utløper når klokka blir 03:00 første gang den natten, og utvides ikke med en ekstra time. Den gode nyheten er at du kan sove en time ekstra hvis du har vært på fest.

Kommentarer til denne saken