Gå til sidens hovedinnhold

Ja til fjerning av seteavgiften og videreutvikling av kortbaneflyplassene i Lofoten

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rødt Vestvågøy har registrert at det har vært hallelujastemning blant de som over tid har arbeidet for storflyplass i tilknytning til, eller om man vil på Leknes. Det har også blitt manet til samhold og at Lofoten må stå sammen i samferdselsaker, spesielt i forhold til ny «motorvei» mellom Svolvær og Leknes og ny storflyplass.
Dette har gitt seg utslag i at fremtredende SP-folk i Vestvågøy og Flakstad har snudd fra å utvikle flyplassen på Leknes videre til full støtte til storflyplass.
Før valget arrangerte Lofotposten en paneldebatt med representanter fra alle partier i Vestvågøy. I spørsmål om flyplass sa både SP og Frp klart i fra om at de ikke støttet storflyplasskonseptet. Frp og SP er tydeligvis ikke enig med seg selv i denne saken, når de bare noen måneder skifter standpunkt eller er usikre på om det de sa før valget fremdeles gjelder.

Er det slik at alle må stå sammen i Lofoten om samferdselsaker? Selvfølgelig ikke. Spørsmålet om flyplassen og ny vei er for viktig til ukritisk og uten forbehold gi støtte til ordførerne og næringsforeningene i samferdselsaker. Her er spørsmålet om hvilken retning Lofoten skal utvikles i forhold til næringsutvikling, turisme og natur.

Er der slik at deler av næringslivet ligger med knekt rygg, og at de for å overleve fortest mulig må komme seg til Oslo og forhåpentligvis komme tilbake også. Det er selvfølgelig ikke tilfelle. Det minner oss litt om det milliardæren Rimi-Hagen sa for noen år siden. Det er ikke mulig å tjene penger i Norge !! Lokalt pekes det på at storflyplass åpner for store muligheter, men disse mulighetene er lite konkret, eller mer korrekt fraværende.

Turismen er og vil være en viktig næring , og vi må spørre oss hvordan turistnæringa skal være i Lofoten.
Masseturisme med påfyll fra cruiseskip og charterfly er ikke det vi trenger. I tillegg til at naturens tålegrense og infrastrukturen allerede er under press, kommer hvilke besøkende vil vi ha. For å generere mest mulig lokalt verdiskaping lokalt trenger vi turister som er i området over tid og legger igjen en del penger her, I tillegg vil det være disse som legger igjen minst klimaavtrykk.
Mange internasjonale selskap er flinke på masseturisme og de vil helst ha kontroll på hele verdikjeden, med transport, overnatting og «billige» importerte gaider og sørvispersonale. Lofoten vil kun bli en kulisse for internasjonal turistindustri, mens vi lokalt sitter igjen med ulempene.

I forhold til naturen ser vi allerede nå stor slitasje på naturen og ny vei og storflyplass vil asfaltere og bygge ned areal som i fremtida vil være viktig for matproduksjon, rekreasjon og viktige biotoper av våtmark for fugleliv.

Vi mener fokus på luftbasert transport til og fra Lofoten må endres. Vår melkerute med utgangspunkt i kortbanenettets må utvikles og knyttes ennå nærmere stamflyplassen i Bodø. I tillegg har vi Evenes.
Videre må seteavgiften for melkeruta fjernes og prisen justeres nedover. Vi trenger ikke bompenger for å forflytte oss i lufta for å komme oss til og fra Lofoten.
Konsulent Eivind Holst bør snarest få beskjed fra sine oppdragsgivere om å endre fokus. Konsentrer virksomheten i forhold til å fjerne seteavgiften og utvikling av kortbanenettet på kort og lang sikt. Dette vil Rødt Vestvågøy støtte fullt ut og vi mener dette vil gagne hele Lofoten.

Kommentarer til denne saken