Vi har i år sett et kraftig oppsving i oppmerksomheten knyttet til havfisketurisme, senest i Dagens Næringsliv sist helg. Det er bra og naturlig med diskusjon rundt en næring som er i vekst og utvikling, men dessverre har vi sett mange negative påstander preget av feilaktige anslag over turistfiskernes uttak. «Turistfisket er et ran av kysten», smalt det fra kommentator Egon Holstad i iTromsø 10. mai i år, mens Romsdals Budstikke på lederplass 29. juli siterte lederen i Andøy fiskerlag, Yngve Larsen, på at «turistfisket utgjør 50 ganger mer enn yrkesfisket langs kysten». Påstandene er selvfølgelig helt uholdbare. Yrkesfiskere hadde en samlet næringsinntekt på litt over fem milliarder kroner i 2017. 50 ganger dette gir en omsetning på 250 milliarder kroner. Det er 50 milliarder mer enn den totale omsetningen til norsk reiseliv.

Fortvilet

NHO Reiseliv har over 40 medlemmer som driver med havfiske, og vi samler dem regelmessig for at de kan oppdatere seg på regelverk i dialog med myndighetene. Våre havfiskemedlemmer deler også en fortvilelse over miljøkriminaliteten vi dessverre ser for mye av. Rapporter om teltleirer med flere utenlandske personer med gummibåt og fiskestang som drar opp det de kan i løpet av en uke, for så å smugle flere hundre kilo over grensen, skaper frustrasjon og sinne. Å kalle disse fisketurister er etter vår mening helt feil. En fisketurist, slik vi ser det, er en person som besøker en reiselivsbedrift, og som gjennom oppholdet i Norge bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser. En slik fisketurist har et fornuftig ressursuttak, som blir registrert. Havfiskebedriftene har mange slike gjester, og de kommer igjen år etter år.

Derfor blir mange opprørt når journalister hevder at turistfisket er et ran av kysten. Faktisk representerer de seriøse aktørene det stikk motsatte. Mange steder i Norge opplever at havfisketurisme bringer nytt liv til bygda. Og dette er ikke bare et nordnorsk fenomen. Nært innpå alle landets fylker har havfiskebedrifter i vekst.

Arnøy Brygge har 10 heltidsansatte og 10 sesong- og ekstraarbeidere. I tillegg til havfisketurisme tilbyr bedriften også kurs, konferanser og aktiviteter. Arnøy Brygge er en viktig bidragsyter til arbeidsmarkedet i kommunen. Da virksomheten så dagens lys, bodde det 28 personer på øya. Nå er det rundt 60 innbyggere der.

Trenger mer forskning

Det virkelige ranet av kysten er overfiske og smugling av fisk ut av landet. Havfiskebedriftene tåler å bli sett i kortene, og de ønsker at det skal bli lettere for myndighetene å se hvem som driver lovlig, og hvem som ikke gjør det. Behovet for mer kunnskap om fisketurisme er nødvendig. I dag vet vi lite om fritidsfiske, fisketurismebedrifter og fritidsfiskebåter. Det er derfor positivt at Havforskningsinstituttet har fått midler til å kartlegge omfanget av fritidsfiske. Vi håper mer kunnskap vil gi gode, effektive og treffsikre tiltak som gjør at vi kan få bukt med overfiske og smugling. I tillegg håper vi at mer kunnskap bidrar til en mer nyansert og faktabasert debatt.

Balanseøvelse

NHO Reiseliv tok i begynnelsen av 2018 initiativ til at bøtesatsene for ulovlig utførsel burde økes betydelig. Det endte med en dobling av satsene, men bøtene kan trolig økes mer. Myndighetene må skape et skarpere skille mellom lovlige, verdiskapende aktører og private, uregistrerte som ikke bryr seg om bærekraftig drift og forvaltning. Samtidig må kontroll og bærekraft balanseres opp mot allemannsretten og nordmenns ønske og rett til privat fiske. Dette er ikke en lett øvelse. NHO Reiseliv skal sammen med våre medlemmer møte fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) senere denne måneden for å legge frem våre forslag til løsning. Både myndigheter og næring ser altså behovet for endring. Regulerer vi riktig, vil denne næringen gi store ringvirkninger i kystsamfunn i hele landet i årene som kommer.