Mikael gjorde funn av harepest i Lofoten

For noen dager siden var Mikael Andersen fra Stamsund på harejakt i Flakstad. Der felte han et dyr som viste seg å ha harepest.