Jan Odin har fått klarsignal til torskehotell: – Det er hjertebarnet mitt

Jan Odin Olavsen kan smile etter at han nå har fått tillatelse til å etablere et anlegg for lagring av levende fisk i Molandvika i Valberg.