I sitt nyhetsbrev melder Vestvågøy kommune at 1. juni slutter Jan Haga som fastlege i Vestvågøy.

24 år

En jobb han har hatt i 24 år. Jan Hana fullførte medisinstudiet i 1980 ved Universitetet i Bergen. Han hadde påfølgende turnustjeneste i Førde og i Nordfjord. Deretter drev han legevirksomhet i Kvænangen i Troms fram til 1998.

Han forteller at han ble spurt om hvorfor han havnet i nord og svarte at han ønsket å bidra der det var mest behov og det var i nord og i distriktene. I 1998 følte han og familien kallet om å dra til Vestvågøy, og konas hjemsted Ballstad. De flyttet dit og bor nå på Ballstadøya.

Kristian overtar

Når Jan Hana går av står Kristian Thomassen fra Gravdal klar til å overta fastlegelista til Hana. Kristian er nyutdannet lege og fullførte turnustjenesten 1. mars.

Kristian er familiemann og kommer fra Gravdal. Kona er fra Ballstad. Han studerte medisin ved Universitetet i Tromsø, og forklarer på denne måten hvorfor han vil bli fastlege.

– Jeg har lyst å jobbe med pasienter over tid, bli kjent med dem og følge dem i deler av livsløpet. Det er unikt å få tillit til å bli invitert inn i livet til noen, sier han.

Hana sier at det betyr svært mye å overlate pasientene på en trygg måte til lege Kristian Thomassen. Jan har vært veileder for Kristian siden 1. september da Kristian var ferdig med sykehustjenesten og begynte på legesenteret som turnuslege.

– Vi to har jobbet med pasientlisten min. Det har gitt Kristian mulighet for å få kjennskap til pasientene, samt informasjon og veiledning underveis ved behov. Kristian har kunnet overta flere og flere pasienter mens deres fastlege fortsatt har vært tilgjengelig ved behov, noe som må ha vært en trygghet for pasientene og for den nye fastlegen, mener Hana.

Dr. Hana gir sin arvtaker gode skussmål.

– Han har et godt hjertelag og et klokt hode. Hjertet vårt er nok likt, men hodet er skarpere og godt oppdatert, sier Jan Hana.