-Jeg er et heslig positivt menneske med humor og galgenhumor i store porsjoner

Av

- Jeg klarer å se noe positivt i alt,åpner Marianne Flaaten.