9. juni ble Lofotodden nasjonalpark offisielt åpnet. Nasjonalparken ligger i Moskenes og Flakstad. Styret i nasjonalparken består av tre personer. En fra hver kommune og en fra fylkeskommunen.

I forrige periode var Hans Fredrik Sørdal Flakstad sin representant, mens Anne Birgit Mørkved var vara.

I tirsdagens kommunestyremøte i Flakstad ble Jim Olaisen valgt til Flakstad sin representant, med Marit S. Johansen som vara.