6. desember overlot kommunestyret tildelingen av nasjonale tilskudd til reiselivsbedrifter som rammes av smitteverntiltak til et eget næringsutvalg, bestående av ordfører Trond Kroken (Sp), varaordfører Niilo Nissinen (SV) og Einar Benjaminsen (Lofotlista - ja til kommunesammenslåing i Lofoten).

- Straffes

Utvalget endret rådmannens innstilling, og innførte blant annet underskudd som tilleggskriterium for å få tilskudd. Blant de som falt ut var en av Flakstad største reiselivsbedrifter, Ramberg Resort. Jim Olaisen, som eier anlegget sammen med kona Veronica Olaisen, reagerer sterkt.

- Å drive med underskudd er ikke et kriterium fra departementet. Jeg føler at vår bedrift straffes for å ha tilpasset oss situasjonen, og skapt et lite overskudd som buffer for å møte en fortsatt usikker situasjon. Som næringsaktør er jeg svært, svært skuffet over måten politikerne har behandlet tildelingen på, sier Olaisen.

Han har vært kommunestyremedlem for Senterpartiet i flere år. Nå har han meldt seg ut.

- Som næringsaktør reagerte jeg såpass sterkt på beslutningen i næringsutvalget at jeg valgte å melde meg ut, og bli uavhengig kommunestyrerepresentant.

- Dempe konsekvenser

Ifølge retningslinjene skal tilskuddsordningen sette kommunene i bedre stand til å avhjelpe situasjonen for lokale reiselivsbedrifter som er "særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak".

- Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter, og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien, ved hjelp av direktetilskudd. Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter, heter det i retningslinjene.

Rådmannens anbefaling var å gi Ramberg Resort AS 210.000 kroner, samt Berre & Torg AS (80.000), Kafe Friisgården (158.000), Lofoten Tours AS (180.000), Cafe Lille Martine AS (200.000) og Steinbiten Drift AS (100.000).

Næringsutvalget endret til at Lofoten Tours får 478.000 kroner, Cafe Lille Martine, 300.000 og Berre &Torg, 100.000. I tillegg prioriterte utvalget Rolf Helge Eriksen med 30.000 kroner og Ronny Nygård med 20.000. Begge driver fisketurisme. Ut røk Ramberg Resort, Kafe Friisgården og Steinbiten Drift.

Totalt ble det søkt om 4,2 millioner kroner, mens kommunen hadde 928.000 kroner til fordeling.

- Alle sliter

- Lofoten Tours mistet passasjergrunnlaget. De fortjener hver krone. De andre sliter også. Min kritikk går på at næringsutvalget setter nasjonale kriterier til side. Når vi straffes for å sette noen kroner til side for å møte en fortsatt kritisk situasjon, blir det helt feil, sier Olaisen.

En uke før møtet i næringsutvalget, kom strenge nasjonale smitteverntiltak. Ramberg Resort mistet 300 julebordgjester. 2022 har startet med avbestilling fra de fire største gruppene. I en normal vintersesong har bedriften åtte ansatte, om sommeren 16.

Hvordan vinterturismen blir er usikkert. 14. januar kommer en pekepinn når regjeringen kommer med nye smittevernregler.

- Reiselivet og serveringssteder har i stor grad tatt støyten under pandemien. Næringen er flink til å omstille seg raskt, og tilpasse driften og økonomien til usikkerheten som har rådd siden mars 2020, sier Olaisen.

- Raskt og enkelt

Slik næringsgrunnlaget har tolket retningslinjene, mener ordfører Trond Kroken at utvalget holder seg innenfor når underskudd er lagt til grunn for tildelingene. Tildelingene dekker ca. 60 prosent av underskuddet i bedriftene.

- Det kan sikkert diskuteres hvem som har tilpasset seg best. I det hele tatt kan mange forhold trekke inn i en slik debatt, som hvem som har fått støtte fra andre ordninger, hvem om holder åpent. Uansett, mange har det tøft. Vi måtte gjøre behandlingen rask og enkel på grunn av fristen som var årsskiftet. Underskudd er et kriterium som lar seg dokumentere, sier Kroken og legger til:

- Kriteriet er ikke unikt for Flakstad. Vågan har gjort det samme, og Røst har tatt med underskudd som kriterium.

Ordføreren beklager at Jim Olaisen forlater Sp.

- Det er et tap for oss at vi mister en dyktig og talefør politiker. Jeg har følt at vi har hatt et godt samarbeid, og han er hjertelig velkommen tilbake.

Les også: Koronamidler: Kommunen prioriterer bedrifter med underskudd