Jim låner ut kontorplasser til studenter, helt gratis!

Helt nede på kaikanten i Svolvær kan hjemreiste studenter låne seg en kontorcelle.