Det er det laveste antallet siden 2008.

Bare siden 2011 har antallet konkurserklærte gårder i Norge sunket med 47 prosent, viser tall fra kredittselskapet Experian ifølge Nationen.

– Utviklingen viser at de fleste bøndene driver sunt økonomisk og har god styring, sier Morten Malmin, banksjef for landbruk i SR-Bank.

Malmin peker på ulike årsaker til utviklingen: Fjoråret var et bra år for avlingene av grovfôr. I tillegg fikk de største produsentene, som tidligere var mest konkursutsatt, den største uttellingen i både volum og tilskudd etter jordbruksavtalen i 2014. Økonomien har også blitt bedre på grunn av en lengre periode med høyere matpriser og økte subsidier til landbruket.

Økonomien i norsk jordbruk er imidlertid utsatt. Andelen bønder med gjeld er rekordhøy, og den samlede gjelden i norsk jordbruk er på sitt høyeste siden Statistisk sentralbyrå begynte sine registreringer i 1999, ifølge avisen.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er glad for utviklingen.

 

– Vi har vridd tilskudd mot å stimulere til økt matproduksjon, og det er viktig for dem som ønsker å investere og satse innen jordbruket. For regjeringen er det avgjørende å sikre at de som nå har investert og satt seg i gjeld, ikke skal oppleve å få sine vilkår forringet, sier Dale. (ANB - NTB