Gå til sidens hovedinnhold

Vet ikke hva vi betaler i gebyr

Artikkelen er over 4 år gammel

Tre av fire vet ikke hva de betaler i gebyr på pensjonssparingen.

Over én million nordmenn har opptjent pensjon fra tidligere arbeidsgivere. Men tre av fire vet ikke hva de betaler i gebyr på pensjonssparingen, ifølge Forbrukerrådet.

Det kan koste den enkelte dyrt. Årlig betaler norske forbrukere 300 millioner i gebyr, men 75 prosent av alle med pensjonskapitalbevis aner ikke hvor mye de betaler, viser en fersk undersøkelse fra Forbrukerrådet.

Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon man har fra en tidligere arbeidsgiver. Over én million nordmenn har slike bevis.

– Få vet at de selv er pensjonsforbrukere, og at unødvendige gebyrer gjør store innhogg i pensjonen deres, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Gebyrsjekk

Men med et enkelt tastetrykk kan den enkelte nå fjerne hele gebyret.

Onsdag lanserte Forbrukerrådet sammenligningstjenesten «Gebyrsjekken» på Finansportalen.no , med både finansminister Siv Jensen (Frp) og forbrukerminister Solveig Horne (Frp) til stede.

 

Gebyrsjekken er Forbrukerrådets første versjon av en pris- og produkt-sammenligningsløsning for pensjonssparing. Her kan man se hvor mye det enkelte selskap tar i administrasjonsgebyr.

Enkelte selskaper tar ikke slike gebyrer i det hele tatt. Andre belaster sine kunder med inntil 4,5 prosent.

– De unødvendige administrasjonsgebyrene tapper nordmenn for 300 millioner årlig, sier Flesland.

Melkeku

Forbrukerrådet mener det er på tide å stanse «gebyrfesten» og håper forbrukerne vil flytte sine pensjonsbevis til selskaper som ikke tar gebyr.

 

En tredel av pensjonskapitalbevisene er på 10.000 kroner eller mindre. Det er særlig disse avtalene som blir sårbare for pensjonsselskapenes gebyrinnkreving. Innkrevingen er en melkeku for selskapene, mener Forbrukerrådet.

– Det er verdt å merke seg at en forskjell på bare ett prosentpoeng i årlige gebyrer kan spise 25 prosent av pensjonen din. For mange forbrukere kan hele avkastningen bli spist opp av administrasjonsgebyret alene, sier Flesland.

Det er ingen straffegebyrer forbundet med å bytte selskap, understreker Forbrukerrådet. (ANB-NTB)

Fakta om pensjonsordninger

  • Pensjonsutbetalingen består av alderspensjon fra folketrygden, eventuell AFP, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og eventuell oppspart pensjon.
  • De fleste ansatte i private bedrifter har innskuddspensjon, der en viss prosent av lønnen betales som innskudd. Størrelsen på sparebeløpet og avkastningen bestemmer hvor stor pensjonsutbetalingen blir. Om en dør før pensjonskapitalen er betalt ut, arver etterlatte resten.
  • Langt færre har ytelsespensjon der arbeidstaker er sikret en gitt pensjonsytelse ut livet, ofte 66 prosent av sluttlønn. Etterlatte arver ikke opptjent pensjon.
  • Offentlig ansatte har som regel ytelsespensjon.
  • Pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver med innskuddspensjon.
  • En fripolise er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver med ytelsesbasert pensjonsordning.
  • Pensjonskapitalbevis kan flyttes, fripoliser står fast.
  • Norske forbrukere har over 45 milliarder kroner til forvaltning hos pensjonsselskapene. Ved utgangen av 2015 var det utstedt nesten 1,2 millioner pensjonskapitalbevis. (Kilder: Nav, Forbrukerrådet, Finans Norge)

 

Kommentarer til denne saken