Rause tillegg for topplederne

Kommunale og statlige ledere bevilger seg høyere lønnsøkning enn det folk flest får.

Kommunale og statlige ledere bevilger seg høyere lønnsøkning enn det folk flest får. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

De aller fleste fikk et heller magert lønnsoppgjør i fjor. Ett av unntakene er topplederne i stat og kommune.

DEL

[FriFagbevegelse]  De sikret seg en gjennomsnittlig lønnsøkning på 4,7 prosent – godt over det resten av arbeidstakerne i Norge fikk.

Lønnsveksten til de 669 topplederne i stat og kommune står i sterk kontrast til det deres ansatte klarte å forhandle seg fram til. Staten og kommunene bevilget til sine egne toppledere – rådmenn og etatsledere – 4,7 prosent mer i lønn i 2016 enn de hadde året før.

Topplederne i kommunene økte i gjennomsnitt lønna med 4,4 prosent, mens topplederne i staten økte inntekten med 4,8 prosent. I gjennomsnitt tjente de henholdsvis 991.400 kroner og 1.227.400 kroner.

Resultatet etter fjorårets lønnsforhandlinger for de store arbeidstakergruppene viser at lønnsveksten lå mellom 1,9 og 2,5 prosent – hvor industriarbeiderne kom dårligst ut.

Men siden den oljebaserte industrien gikk dårlig, og mange ble nødt til å skifte jobb, viser nasjonalregnskapet at den gjennomsnittlige lønnsveksten fra 2015 til 2016 – for lønnstakere under ett – var på 1,7 prosent.

– Forkastelig

Lise Olsen, nestleder i LO Stat, karakteriserer toppledernes lønnsutvikling som forkastelig.

– Det at det sitter en lønnsadel i offentlig sektor som bevilger seg store tillegg, samtidig som de krever moderasjon fra sine ansatte, svekker tilliten mellom partene og vil på sikt være med på å ødelegge den norske modellen, fastslår Olsen.

Hun poengterer at hele grunnlaget for inntektsoppgjørene etter Holden III-utvalget, er at frontfaget skal være normgivende for alle grupper – også lederne.

– Med den lønnsveksten topplederne i stat og kommune hadde i fjor, forventer LO Stat at de ikke tar ut noe i år, understreker Olsen.

Heller ikke i Fagforbundet, som organiserer mange av de som jobber ute i kommunene, er imponert over lønnsutviklingen.

– Det er trist å registrere hvor kort KS sin formaning om moderasjon når ut i egne rekker. Dette er ikke noe godt bidrag til moderasjonslinja. Vi forventer at KS påser at dette også følges opp blant egne ledere, sier Jan Helge Gulbrandsen, som sitter i Fagforbundets arbeidsutvalg med ansvar for tariffspørsmål.

Tjener mindre enn i næringslivet

Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS, understreker at rådmannslønna blir fastsatt i kommunene, og ikke er en del av KS sine forhandlinger. Han mener lønnsveksten på 4,4 prosent henger sammen med lønnsnivået for ledere i privat sektor, og at rådmennene historisk sett har lavere lønn enn toppledere i næringslivet.

– Sammenligner vi en rådmannslønn med en toppleder i en bedrift med omtrent 250 ansatte – som vil være en liten kommune, er gjennomsnittslønna til rådmennene fortsatt 5-600.000 kroner lavere. Det er disse lønningene kommunene må være konkurransedyktige med.

Selv om topplederne i norske kommuner har ligget over rammen til frontfaget de siste årene, mener Gangsø det ikke har innvirkning på årets lønnsforhandlinger.

 Alle tariffområder må i år tilstrebe seg etter å holde seg innenfor rammene til frontfaget. Det gjør også vi. Samtidig må kommunene kunne få bruke lønn for å beholde og rekruttere dyktige ledere, sier Gangsø.

Statssekretær Kristin Holm Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommenterer utviklingen slik.

– Det er viktig at lønnsutviklingen for toppledere i staten over tid er på linje med lønnsveksten i arbeidslivet ellers, og at alle bidrar til å vise moderasjon i en tid med store omstillinger for hele det norske samfunnet.

– Det kan være variasjoner i lønnsutviklingen fra år til år, men over tid må også lønnsutviklingen i lederlønn være på linje med frontfaget og utviklingen i arbeidslivet ellers. Hvis lederlønningen et år ligger over frontfaget og lønnsutviklingen ellers, er det særlig viktig å vise moderasjon i etterfølgende år, uttaler Holm Jensen. (ANB)

Artikkeltags