Ledigheten utgjør nå 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

I januar i fjor var andelen ledige 3,4 prosent. Den siste måneden har tallet på ledige falt med 1.200 personer, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 1.100 personer. Bakgrunnen for nedgangen i januar er blant annet at antallet nye som meldte seg ledig hos Nav, var på sitt laveste nivå siden desember 2014.

Flere langtidsledige

– Vi ser imidlertid en økning i antallet personer som har gått ledige i mer enn ett år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I januar hadde 23.900 av de helt ledige vært arbeidssøkere i mer enn ett år. Dette er 12 prosent flere enn i januar 2016. Økningen har stort sett vært på Vestlandet og særlig i Rogaland. 

Bare 59 prosent av de helt ledige mottok dagpenger, opplyser Nav.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,9 prosent av arbeidsstyrken og i Aust-Agder med 3,9 prosent. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med henholdsvis 1,8 prosent og 2 prosent.

 

Færre ledige ingeniører

Ledigheten falt eller holdt seg stabil innen alle yrker i januar. Mest falt ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag, samt for meglere og konsulenter. Dette er første gang på over tre år at det er en betydelig nedgang for ingeniør- og ikt-fag, som er yrkesgruppen som har hatt størst økning i ledigheten de siste årene.

Statistisk sentralbyrå opererer med 130.000 arbeidsledige her i landet, noe som utgjorde 4,7 prosent av arbeidsstyrken i november, som er siste tilgjengelige tall. Disse tallene er bygd på spørreundersøkelser og er høyere enn Nav-ledigheten fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav.

Dette gjelder særlig personer som er nye på arbeidsmarkedet og som ikke har rett til arbeidsledighetstrygd. (ANB-NTB)