I onsdagens debatt mellom partienes ordførerkandidater ble resultatet av skolevalget kommentert. I en ordveksling, med en humoristisk undertone, mellom Marit Olsen og debattleder Jan Eivind Fredly kom det fram at de var skjønt enige om at ungdommer ikke leser partiprogram. For oss som satt som tilhørere kunne dette oppfattes som at de da ikke gjorde et informert valg da de stemte ved skolevalget. Det kan godt hende at dette ikke var Olsens intensjon, men utsagnet overrasket oss veldig og det kan ikke få stå uimotsagt! Slik vi kjenner arbeidet som skjer rundt skolevalget vet vi at elvene jobber godt i forkant av valget. Det er tema i ulike fag og det strekker seg over tid. Vi vet at mange ungdommer leser partiprogrammene.

Stemmerett var i sin tid ei eksklusiv mulighet for menn med makt og penger. Alle utvidelser av stemmeretten og endringer av myndighetsalderen har vakt heftig debatt. Vi er overbeviste om at det ville skapt større politisk interesse blant de unge om de fikk stemme ved lokalvalg. Det ville i sin tur føre til at flere engasjerte seg i lokalpolitikken og ble listekandidater. Vi trenger en mer rettferdig demografisk balanse mellom velgerne.

Gi oss når som helst en passe opplyst ungdom heller enn en voksen som ikke deltar i valget. Det er ingen grunn til å anta at voksne velgere på generell basis er vesentlig bedre informerte enn yngre velgere. Det er etter vårt syn et større demokratisk problem at et ganske høgt antall borgere medstemmerett ikke gjør sin ‘borgerplikt’ enn at noen kanskje ikke har lest alle partiprogram like nøye.

Da Vågan Venstre for noen år siden foreslo at Vågan kommune skulle være med på forsøksordning med stemmerett for 16-åringer, stemte AP imot. Siden den gang er AP blitt blant partiene som følger Venstres syn: stemmerettsalderen må senkes til 16 år, noe som selvsagt må få følger for hvordan ungdom lærer å delta i demokratiet. Skolevalget er gull i arbeidet med ungdommens demokratiforståelse.

Siden AP ombestemte seg i saken om stemmerett for 16-åringer, står vi sammen om de gode argumentene til støtte for utvidelse av stemmeretten. Dermed drar vi ikke argumentrekka her, men de som vil høre mer om dette, må gjerne ta kontakt med oss.

Som alle andre som er aktive "i politikken" har vi latt oss imponere av de fabelaktig kompetente og engasjerte ungdomspolitikerne som har deltatt land og strand rundt i forbindelse med skolevalget. Det lover godt for framtida! Og vi er ikke snauere enn at vi tror den gode oppslutninga om sosialliberale og grønne Venstre i skolevalget skyldes nettopp et informert valg!