Gå til sidens hovedinnhold

Jon-Erik fra Henningsvær trives som leder i fiskerlaget: – Fiskeri er ei attraktiv og lønnsom næring!

Artikkelen er over 2 år gammel

Jon-Erik Henriksen fra Henningsvær er juristen som ble leder for Fiskarlaget Nord i Norges Fiskarlag.

Henriksen ble daglig leder for Norges Fiskarlag i Troms og Finnmark, Fiskarlaget Nord, for to år siden.

– Jeg er utdannet jurist og har blant annet jobbet syv år i Fiskeridirektoratet i Tromsø, vært innom universitetet og også jobbet litt praktisk som fisker tidligere, sier han.

Å lede arbeidet i Fiskarlaget Nord er en utfordring han trives godt med.

– Det har vært kjempespennende å komme inn her. Det er veldig positivt og vi jobber tett sammen med styret. Dette er et lag som vil noe og som ønsker å være tydelig.

Spent på kvotemeldinga

Det største spørsmålet som opptar Henriksen og fiskerlaget er den kommende kvotemeldinga.

– Hvordan man legger til rette for kvotesystemet herfra og videre ut vil definere retningen for fiskerinæringa. Det er viktig veivalg man står overfor. Både i flåten og på land oppfatter jeg at man er opptatt av stabilitet og forutsigbarhet, og at rammevilkårene må bidra til det. Man må drive lønnsomt for å kunne fornye seg, og et nytt kvotesystem som bidrar til stabilitet er nøkkelord for alle i næringa, sier han.

Fiskarlaget er opptatt av at man sørger for at det er et tilstrekkelig antall fartøy i alle lengdegrupper og at man viderefører Finnmarksmodellen.

– Det bidrar til mangfoldet i kystflåten og på landindustrien, sier Henriksen og peker også på at det er viktig å legge til rette for modernisering og fornying.

– Hvilke forventninger har dere til den relativt ferske fiskeriministeren Harald Tom Nesvik?

– Vi er veldig spent på hva han får til, spesielt inn mot den kommende kvotemeldinga. Vi har stor og positive forventninger til hva kan oppnå, det er en krevende øvelse å lande et så stort arbeid. Vi ønsker en konstruktiv dialog og samarbeidspartner.

– Fiskeriene har endret seg

Jon-Erik Henriksen følger også med på hva som skjer i Lofoten på hjemstedet Henningsvær.

– Det er et kjempekoselig sted! Henningsvær er en fin plass med mange strenger å spille på, etter hvert har det blitt turisme og reiseliv der store deler av året. Vi ser at fiskeriene har endret seg overalt, også der, og det er ikke lenger liv i hvert bruk, sier han og har blant annet merket seg at Riksheim Fisk AS har fått nye eiere.

– Hva er ditt inntrykk av status i fiskerinæringa nå i 2019?

– Næringa går veldig godt! Diskusjonene som går nå handler om hvordan man disponerer næringa for framtida, det er masse muligheter. Det er helt naturlig at det er meningsforskjeller og dragkamper når det er så store verdier det er snakk om.

– Hva tenker du om rekruttering av unge fiskere til yrket?

– Det er veldig viktig å ha rammevilkår som gjør det attraktivt å arbeide i fiskerinæringa. Attraktive og lønnsomme arbeidsplasser trekker folk. Det er viktig at man også har fokus på rekruttering på eiersida, fiskerlaget har sagt at man bør se på finansieringsordninger her. Vi mener at fokus på rekruttering naturligvis er viktig.

Henriksen er klar på at fiskerinæringa er attraktiv. Flere investerer også i nye og moderne fartøy med stadig bedre arbeidsforhold om bord.

– Min grunnleggende oppfatning er at det er veldig attraktivt å være i næringa nå. Det henger sammen med at man har kommet til et punkt der dette er ei attraktiv og lønnsom næring

Kommentarer til denne saken