Arbeiderpartiet begynner å skjelve nå når de ser hvor stor framgangen er for partier som er mot EØS-avtalen, og som ønsker å erstatte den med moderne handelsavtaler. Det er helt vanlige handelsavtaler som er det normale, og EU selv har ca. 120 handelsavtaler med andre land i verden. 95 prosent av EUs import kommer utenfra EØS, det vil si fra andre land enn Norge, Island og Liechtenstein. De aller fleste land handler med EU uten en EØS-avtale, mens handel mellom Norge og EU må skje gjennomen EØS-avtale som er noe langt mer enn en handelsavtale.

Da EØS-avtalen ble inngått i 1992, regnet flertallet med at dette skulle være en kortvarig avtale inntil Norge ble fullt medlem i EU. Slik gikk det heldigvis ikke ettersom folket i folkeavstemning stemte Nei til Norsk medlemskap i EU.

Jonas Gahr Støre er ute i riksmedia (bl.a. Dagbladet) og advarer mot Senterpartiet og de to andre Nei partiene på Stortinget, SV og Rødt. Dette er partier som kan komme styrket tilbake til Stortinget etter valget, og dermed flertall mot EØS på den rødgrønne siden. Støre argumenterer med at vi må ha EØS-avtalen for å sikre norsk eksport. Det samme har nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran vært ute med, vi må ha ro og stabilitet rundt EØS for å kunne etablere nye industrinæringer og for å sikre eksporten av industrivarer.

Disse advarslene er bare tull og har ikke rot i virkeligheten. Norsk eksport hadde stor økning med frihandelsavtalen fra 1973. Sveits, somer utenfor EØS og har egne handelsavtaler med EU, har ikke hatt noen svakere utvikling i sin eksport til EU enn det Norge har hatt. EU vil selvsagt handle med Norge om vi går ut av EØS. Norge er EUs 6. største eksportmarked, og EU er avhengige av de varer som Norge eksporterer, så det vil være i stor interesse for begge parter å handle med hverandre gjennom vanlige handelsavtaler.

EØS-avtalen kan sies opp dersom en av partene ønsker det, jmfr. artikkel 127 i EØS-avtalen. Etter 12 måneder trer automatisk frihandelsavtalen fra 1973 (og senere oppdatert) i kraft. Norge har allerede flere avtaler med EU som trer i kraft når EØS-avtalen utløper. Den viktigste er handelsavtalen fra 1973 som gir full tollfrihet på all handel med industrivarer mellom Norge og EU.

Handel med sjømat stopper selvsagt ikke opp uten EØS. Handelen med fisk og sjømat er hovedsakelig regulert av Handelsavtalen mellom Norge og EU, ikke EØS. Ved alle utvidelser av EU med nye medlemsland er det forhandlet fram avtaler om tollfrie kvoter som er tatt inn i Handelsavtalen. Med EØS-avtalen fikk vi lav eller ingen toll på ubearbeidet hvit fisk. WTO-avtalen forbyr økning av toll når den først er satt ned. Og siden Norge ikke er del av EUs tollunion, blir tollkontrollene akkurat som nå.EU klarer ikke å dekke et stort og voksende behov for fersk sjømat uten kortreist fisk fra Norge. EUs sjølforsyningsgrad på laks er 16 prosent og på torsk 9 prosent. Den synker nå som Storbritannia har gått ut av EU.

En undersøkelse nylig som Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) presenterte, viser at det er en økende skepsis mot EØS-avtalen. Bare 44 prosent svarer at de ville stemt for, mens 32 prosent svarer at de ville stemt mot. De siste 24 prosentene svarer «vet ikke». Andelen som gir støtte til EØS-avtalen, er stabil fra året før, men markant lavere enn i en lignende undersøkelse i 2019. Den gang svarte hele 68 prosent at de ville stemt for EØS-avtalen.

En EØS-debatt i Norge er hjertelig velkommen, og spesielt etter erfaringene Storbritannia gjorde seg med brexit. Storbritannia kom bedre ut av det enn mange spådde, og det kan gjøre at folk tenker at det ikke er så farlig å si opp EØS-avtalen likevel, da Norge har et annet utgangspunkt enn britene.

Fellesforbundet har et krav til Arbeiderpartiet og en ny regjering, de ønsker seg offentlig utredning på alternativer til EØS-avtalen. Dette er også et krav som SP, SV og Rødt har. Arbeiderpartiet har ved flere anledninger sagt at de er ivrig opptatt av å søke ny kunnskap, men da er det desto mer skuffende å registrere at Arbeiderpartiet kategorisk sier nei til å utrede alternativer til EØS-avtalen. Men det bunner nok i, sammen med andre ja-partier, at de egentlig hadde sett for seg at Norge ble fullverdige EU-medlemmer, derfor tviholder de på EØS-avtalen så de kan avgi mer og mer suverenitet og makt til EU, bit for bit. Ca 13.000 direktiver er kommet inn gjennom EØS-avtalen, og dette er lover og regler som har høyere rang enn Grunnloven.

Så Støre og Skjæran, det vil være trygt å stemme på partier som ønsker å erstatte EØS-avtalen med handelsavtaler, som Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti eller Rødt. Felles for dere 4 partier er at dere ønsker å kaste dagens regjering, og erstatte den med en rødgrønn regjering. Det må være det som er hovedmålet.

Bruk stemmeretten, det skal jeg gjøre, og min stemme går til rødgrønn side, men ikke Arbeiderpartiet. Norge trenger en ny regjering.