Denne helgen hadde Nordland Høyre årsmøte. Blant flere saker ble ny Nasjonal transportplan (NTP) diskutert. En som kommenterte den nye planen var Jonny Finstad. Han sitter i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité. Under debatten utbrøt Finstad følgende lovnad:

– Jeg skal spise skoene mine om Narviks bytunnel ikke kommer inn på NTP.

Står for det

Overfor Fremover uttaler politikeren at han i og for seg står for utsagnet, men at det understreker viktigheten av å få tunnelen inn i planen.

– Det var noe jeg sa for å understreke poenget, kommer det humrende fra Finstad.

– Jeg vet ikke om noen by i Norge med Narviks størrelse som har en E6 rett gjennom sentrum, med så mye svevestøv. Jeg synes det hadde vært merkelig om ikke bytunnelen kom inn i NTP, derfor uttalte jeg at skal spise skoene mine om det ikke skjer, utdyper han med mer alvorlig tone.

Kom for sent

Den gjeldende NTP går fra 2018 til 2029. Der kom ikke Narviks bytunnel inn, til stor fortvilelse fra mange i Narvik. Fra flere hold, blant annet fra daværende regionvegsjef i Statens vegvesen, Torbjørn Naimak, ble det hevdet at man i Narvik kom for sent på banen for å få tunnelen med i planen. Også denne gang tikker klokken.

– Jeg brenner for dette, og det er merkelig at den ikke har kommet med i NTP tidligere. Jeg vet ikke helt hva det skyldes, men skal man ha gjennomslag for noe må man ikke bare jobbet på et nivå. Man må jobbe parallelt på flere nivåer samtidig, sier Finstad.

– Noen må ta styringen for å få løftet den fram, oppfordrer han.

Har god tro

I 2016 startet målingene av svevestøvmengdene i Narvik sentrum. Da kom en målestasjon opp langs E6. Først da ble det virkelig tydeliggjort hvordan situasjonen er. Siden den gang har målestasjonen flere ganger dokumentert helseskadelig dårlig luftkvalitet. En bytunnel er sett på som det mest effektive tiltaket for å få bukt med problemet. Men også det desidert dyreste tiltaket.

Les også:Mener Narvik har «tunnelkompleks»

– Det er mange prosjekter som kjemper om penger. Og mange prosjekter i Nordland er allerede inne i NTP. Jeg tror sjansene nå er store for at bytunnelen i Narvik kommer inn i planen, kommer det fra Finstad.

Nå skal fagetater komme med sine innspill til neste NTP (2022 – 2033). Innspillene skal komme i desember. Dette skal igjen på høring hos berørte parter, der blant annet fylkeskommunene er sentrale parter. Etter det går saken til Samferdselsdepartementet. Våren 2021 skal saken til Stortinget for behandling.