Hver tredje nordmann kommer til å skyte opp fyrverkeri uten beskyttelsesbriller på nyttårsaften, viser undersøkelse. Alle som skader seg er brilleløse, og alle er menn.

Tre av ti bruker ikke briller

Av dem som skyter opp fyrverkeri på nyttårsaften, sier 35 prosent at de aldri eller sjelden bruker beskyttelsesbriller. Ytterligere 21 prosent bruker beskyttelsesbriller bare av og til, viser en spørreundersøkelse som YouGov har gjort for Norges Optikerforbund.

– Det betyr at over halvparten av oss ikke tar risikoen for øyenskader på alvor. Alle som skyter opp fyrverkeri bør beskytte øynene, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

13 personer skadet øynene under siste nyttårsfeiring, fire av dem alvorlig, viser en oversikt laget av overlege Nils Bull ved Haukeland universitetssykehus. Det var en nedgang fra 15 året før.

Hver 1. nyttårsdag teller Bull opp skadene fra alle landets øyeavdelinger og offentliggjør tallene i media.

– Når så mange mennesker eksponerer seg for denne risikoen, er det helt naturlig at det går stabilt galt år etter år etter år. Man trenger ikke være statistiker for å forutse at det kommer til å gå akkurat like galt nyttårsaften i år, sier Nils Bull.

Kun menn

Adskillig færre kvinner enn menn skyter opp raketter på nyttårsaften, ifølge undersøkelsen, men de som gjør, er mer forsiktige enn menn. 52 prosent av kvinnene opplyser at de alltid bruker beskyttelsesbriller når fyrverkeriet tennes, mot 39 prosent menn.

Samtlige som skadet seg sist nyttårsaften var menn, i alderen 18-50 år.

– Slike skader behandles naturlig nok akutt, men avsvidde hornhinner, ødelagte øyelokk og istykkerbrente tårekjertler har sjelden en quick-fix av smerter og ubehag, syn og kosmetikk, sier Hans Torvald Haugo i Optikerforbundet.

Forbudet mot raketter med styrepinne trådte i kraft for seks år siden. Siden da har antallet skader og uhell, branner og branntilløp gått ned med hele 73 prosent, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Færre øyeskader

Øyeskader har hatt en mye mindre nedgang.

– Da styrepinnerakettene var lov, lå antallet øyeskader på rundt 20 i året. Men vi vil gjerne ha skadetallet enda lavere enn dagens nivå, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Beskyttelsesbriller er alltid et av direktoratets hovedbudskap i forkant av nyttårsfeiringen.

– Det er eksplosiver du håndterer, og forholdsreglene bør være deretter. I tillegg til briller, bør du bruke tennstav i stedet for lighter. Ingen kroppsdeler skal være over fyrverkeriet, og vend deg bort når du tenner på, sier Daae.

Bra kvalitet

Både tennstav og beskyttelsesbriller tilbys gjerne av fyrverkeriselgerne.

En beskyttelsesbrille er som regel en enkel plastbrille som dekker godt på sidene.

– Du får kjøpt gode og billige øyevern mange steder. Noen fyrverkeriselgere har også gitt dem bort gratis ved kjøp av fyrverkeri, sier Hans Torvald Haugo i Optikerforbundet.

I de fleste tilfeller er det feil bruk av fyrverkeri som fører til skader og uhell. Fyrverkeriet som selges holder god standard, viser stikkprøvekontroller av fyrverkeriet som slippes løs på det norske markedet.

– I år var det ingen produkter som ble underkjent for salg, sier Cecilie Daae i DSB.