– Jeg brøt ut i full gråt da vi ble utropt som vinnere. Det var et surrealistisk øyeblikk. Jeg har nok fremdeles ikke skjønt hvor stort det er. Det er det største jeg har opplevd i løpet av studietiden, forteller Sylvia Helene Lind (22) fra Svolvær.

Sammen med jus-partneren Ingrid Emilie Johansen fra Alta vant hun den nasjonale finalen til «The European Law Students’ Associations» (ELSA) sin prosedyrekonkurranse. Her konkurrerer jusstudenter fra alle fakultetene i Norge mot hverandre.

– Dette var utrolig artig og lærerikt, sier Lind og roser partneren sin.

– Ingrid gjorde de tøffe stundene lettere å håndtere. Man har jo noen nedturer underveis, øyeblikk hvor man tenker «Jeg skjønner ingenting» eller «men dette forandrer jo alt». Dessuten har det vært dobbelt så gøy å dele oppturene med Ingrid, forteller hun.

Ærefrykt

I finalen konkurrerte laget fra Universitet i Tromsø mot lag fra fakultetene ved UiB og UiO. Konkurransen er formet som en rettssak hvor lagene skal argumentere for begge sider i hver sin runde. De prøver seg altså som representant for saksøker og saksøkte.

– Vi fikk ti dager til å jobbe med saken. Vi fikk 20 min til å prosedere hver av sidene, totalt 40 min. Det var også dommere der, som stilte spørsmål. Dermed var det ikke alt man kunne forberede seg på, forteller Lind.

Å stå i rettssalen ga mersmak.

– Vi har måttet stå i stress og press. Jeg tror nok livet i rettssalen er slik som i konkurransen, man må forberede seg, svare på spørsmål og gjøre alt for klienten, sier hun.

Det er studentorganisasjonen ELSA som arrangerer konkurransen. Dommerpanelet besto av tidligere Høyesterettssdommer Bård Tønder, tidligere førstelagmann Arild O. Eidesen og advokatfullmektig Morten Coward Lindstad.

– Jeg følte ærefrykt i møte med dem. Ettersom jeg får vise hva jeg kan for andre jurister, som på mange måter er forbilder. Da ville jeg være skikkelig godt forberedt, sier 22-åringen.

– Stolt og ydmyk

Som om ikke seieren i seg selv er imponerende, slo Lind og Johansen ut lag som var kommet lenger i studieløpet. De to 22-åringene er andreavdelingstudenter ved Univeristet i Tromsø. Konkurrentene gikk 4. og 5. avdeling.

– Jeg er stolt og ydmyk over å ha slått mer erfarne studenter, sier Lind, og legger til:

– Med dette håper jeg vi kan vise fram fakultet på UiT i et godt lys. De oppmuntrer oss til å være muntlige hele veien, og de har hjulpet oss masse underveis.