Frustrert over parkeringssituasjonen ved ungdomsskolen

– Vi har hver eneste vinter utfordringer med tanke på at skolegården blir benyttet til parkering, både for ansatte og for andre som ønsker å bruke marka når det er forhold for det.