Gå til sidens hovedinnhold

Er Lofoten klar for morgensdagens ungdom?

Seminar om ungdom, arbeidsliv og tilflytting i et lofotperspektiv

Artikkelen er over 6 år gammel

Jobb, studer og lek i Lofoten. Den nye trenden i dagens arbeidsliv er å ta med seg jobben dit en ønsker å leve.

Hvordan kan så Lofoten med dette som bakgrunn, tiltrekke seg flere unge mennesker?
Gert-Jan Zeestraten, som bor i Laukvik, har engasjert seg i spørsmålet over, og tok derfor initiativet til å samle folk i Lofoten som engasjerer seg i samfunnsutvikling, utdanning og arbeidsliv til å drøfte spørsmålet.

Dermed møtte et tyvetalls personer på Folkehøyskolen i Kabelvåg. Det viser seg at med dagens internettbruk og fiberutbygging, så kan man med en datamaskin enkelt flytte sitt arbeidssted. Det er en klar tendens til at det ikke lengre er arbeidsplassen som bestemmer hvor folk skal bo, men heller at man tar med seg arbeidsplassen dit man ønsker å bo.

Zeestraten inviterte derfor Ragnvald Storvoll fra Dyrøy Seminaret til å fortelle hvordan han arbeider og tenker om temaet.
- På 90-tallet var trenden jobb og bo, men nå er dette snudd om til bo og jobb. Det er nye behov blant dagens unge arbeidssøkende. Det er stedet som bestemmer om man vil jobbe der. Unge mennesker vil ha opplevelser, og de søker dit de finner disse. Og med dagens bruk av datamaskiner, e-mail og fiberutbygging, så kan man arbeide med utgangspunkt i hvor som helst. Altså blir man stedsuavhengig i forhold til arbeidssted, forklarte Storvoll .

Videre stilte Storvoll forsamlingen spørsmålet om vi ser muligheten?
- Er folk i Lofoten, kommunene og næringslivet klare til å møte denne trenden. Kan man etablere treffsteder for slike arbeidere, eller studenter som vil studere med bosted i Lofoten?
Og det viste seg på møte at det er mange aktører i Lofoten som allerede har tenkt en del rundt temaet.
Wibeche Pettersen fra Lofoten Studie- og Høyskolesenter var overbevist om at bruken av nett gir oss i Lofoten uante muligheter til å tiltrekke oss flere, og at senteret i dag kan tilby kontorplasser til personer som trenger et kontor for en kortere periode.
Kontorhotell kalles det at man har en kontorplass stående klar dersom det kommer noen på besøk, som trenger et sted der de kan arbeide med sin datamaskin.

Barbro Erdahl representerte Lykta AS Arbeidern kontorfelleskap i Kabelvåg.
Hun fortalte at de har ti kontorarbeidsplasser, hvor en plass er kontorhotell.
- Denne kontorplassen er tenkt til arbeidere som skal være her i en periode, og trenger en kontorplass. Det trenger ikke være så mye fiksfakserier med det. En lys, enkel og grei kontorplass er nok, sier hun.

Hun fortalte videre at Ørjan Arntsen fra Lofotrådet nettopp hadde hatt et tredagers opphold på kontorhotellet deres.
Arntsen fortalte forsamlingen om hvordan han i Ungdomsprosjektet i Lofotrådet jobbet for å hjelpe unge mennesker som ønsker å flytte til Lofoten. Og han fortalte at Lofoten med sine mange opplevelsesmuligheter, har tatt en klar posisjon i forhold til å tiltrekke seg unge mennesker,.
- I tillegg er folk i Lofoten dyktige til å ta imot tilflyttere. Min erfaring er at reiselivet er ekstremt viktig for tilflytting. De fleste som vil bo her ha vært her på ferieturer tidligere, og ønsker seg tilbake, sier han.

Et eksempel på overnevnte fikk vi fra høre fra Andreas Hjelle. Han er en ung Bergenser som sammen med en kamerat har kjøpt Trevarefabrikken i Henningsvær. Etter å ha vært her i to uker på ferie så bestemte kameratene seg for handelen. De ser et potensial i å lage et opplevelsessted for unge mennesker som ønsker å oppleve Lofoten, og ha en plass å kunne bo og virke i perioder.
I tillegg fikk vi høre innlegg fra Anette Fleischer fra Tind Arkitektur, Unni Myklevoll fra Reiselivfagskolen og på skype hørte vi på Brigitte Haug fra Massivlust.
Til slutt opplyste Zeesttraten om at spørsmålet blir drøftet videre på en opprettet facebookside som heter ”Come to work, study and play in Lofoten”. Et treffsted for folk som vil engasjere seg videre i spørsmålet. Hvordan få unge mennesker til å flytte til Lofoten?
 

Kommentarer til denne saken