Firas har bodd i Norge i 14 år - nå sendes han og familien ut av landet

En påkjenning: Firas Abu-Salah og sønnen Amir.foto: Benjamin diseth

En påkjenning: Firas Abu-Salah og sønnen Amir.foto: Benjamin diseth

Artikkelen er over 3 år gammel

Firas Abu-Salah har fått beskjed om at han løy om sin identitet, da han kom til Norge for 14 år siden. Nå fratas han og familien statsborgerskapet, og dermed retten til å bo i landet.

DEL

Høres det kjent ut? I likhet med Mahad-saken i TV2, er også vedtakene rettet mot Firas besluttet av Utlendingsdirektoratet (UDI). Sjokkbeskjeden kom i mai 2016, der sto det at en rapport fra den norske ambassaden i Jordan bekrefter at Abu-Salah har et jordansk nasjonalitetsnummer. Beskjeden fortsetter med at det er vedtatt tilbakekalling av statsborgerskap, samt utvisning fra landet. Firas Abu-Salah skjønner ingenting.

– Jeg har aldri bodd i Jordan. Der jeg kommer fra, er myndighetene så strenge og nøye at det er umulig å forfalske ID. Og nå skal fire linjer på et papir avgjøre vår skjebne, forteller han fortvilet.

Firas kommer opprinnelig fra Vestbredden i Palestina, som siden Oslo-avtalen i 1993, har hatt begrenset palestinsk selvstyre. Nå bor han i Lofoten med sin kone og to norskfødte sønner.

Måtte selge huset

Abu-Salah tok kontakt med jordanske myndigheter for å finne ut om det påståtte nasjonalitetsnummeret var ekte. Nummeret stemte, men det er fordi alle statsløse palestinere fra Vestbredden ble registrert i Jordan i sammenheng med Oslo-avtalen. Hvis statsløse palestinere ønsker inngang for å besøke landet, utdeles det et T-pass, dette passet mangler nasjonalitetsnummer.

– Her har det blitt gjort en grov feil fra ambassadens side. Jeg har besøkt Jordan på korte turer, og har fortsatt T-passet som beviser sannheten, sier Firas.

I tillegg til T-passet, har han også anskaffet dokumenter som motbeviser UDI på alle punkter. Firas Abu-Salah solgte til og med huset sitt i Kabelvåg for å kunne finansiere en tur til Jordan. Etter en grundig sjekk i det jordanske folkeregistret, viste det seg at han ikke er, og aldri har vært, en jordansk innbygger. UDI er fremdeles ikke overbevist.

– Den norske ambassaden i Jordan ville ikke hjelpe meg, og UDI sa de hadde mye å gjøre. De sa også at jeg like enkelt kunne ha forfalsket disse dokumentene, som de mente jeg gjorde med identiteten min, forklarer Abu-Salah.

Ikke samarbeidsvillige

Firas Abu-Salah har et krav på innsyn i hva slags bevis UDI sitter på, og etter Lofotpostens intervju med Abu-Salah, har hans advokat mottatt dokumenter fra den norske ambassaden i Jordan som UDI skal bygge verifiseringsrapporten på. Abu-Salahs advokat, Jannicke Krane, hadde ikke anledning til å kommentere dokumentene ved dette tidspunkt.

– UDI baserer sine vedtak på rapporten fra ambassaden i Jordan, da vi først tok kontakt med ambassaden, var de lite samarbeidsvillige. UDI har også uttalt at uansett hvilken dokumentasjon Abu-Salah sitter på, vil deres være av større validitet, sier Krane.

Hun presiserer at bevisene Abu-Salah anskaffet i Jordan, ble innhentet gjennom innenriks- og passdepartementet og sendt videre til utenriksdepartementet for å sikre dets validitet. Hun sier videre at Abu-Salahs T-pass også er sendt til bevisvurdering, men at dette kan ta lang tid.

– Hvis UDI ikke vil imøtegå oss i en såpass viktig sak som dette, er det et brudd på kontradiksjon, og et alvorlig brudd på rettssikkerheten. Saken vil i verste fall bli tatt til retten, og da blir det en ren bevisvurdering, poengterer advokaten.

– En stygg sak

Jusprofessor Mads Andenæs forteller i et intervju med Lofotposten at det kun handler om å skaffe politiske poeng i en valgkamp, og at statsråden til og med kan være fornøyd med tapte saker.

– Basert på den informasjonen jeg har hørt, virker det som vedtakene i denne saken, i stil med Mahad-saken, har gode muligheter for å være ugyldige. Men det hele er jo en stygg sak, sier professoren, som er Norges fremste ekspert på området.

Hva med familien?

Firas Abu-Salah har vært en norsk statsborger siden 2007, men har jobbet hardt siden han fikk sin arbeidstillatelse i 2002. Hans kone kom hit i 2006, og har siden lært seg det norske språk, i tillegg har hun arbeidet som helsefagarbeider i kommunen, samt påbegynt en utdannelse for å bli sykepleier. Etter den skjebnesvangre beskjeden kom i fjor, har hun blitt permittert fra jobben, og måttet avslutte utdannelsen.

– Jeg har møtt folk i butikken og på gaten som har brutt ut i tårer over vår situasjon. Alle kjenner oss her, dette er hjemmet vårt, sier hun.

Sammen har de to norskfødte sønner. Amir på seks år har nettopp påbegynt barneskolen, og Danny på tre er hjemme med moren. Abu-Salahs kone har også fått statsborgerskapet tilbakekalt, og barnas situasjon er beskrevet i et utdrag fra UDI:

«Det bemerkes at i barnas saker vil det ikke bli forhåndsvarslet om tilbakekall, da barna ble norske ved fødsel. Deres norske statsborgerskap vil bli avregistrert i folkeregisteret ved endelig tilbakekall av foreldrenes norske statsborgerskap».

I Abu-Salahs kone og barns tilfeller, vil de bli bortvist fra landet. Firas selv vil bli utvist. Det vil si at han verken kan returnere til Norge, eller oppholde seg i landene som utgjør Schengen-konvensjonen.

En enorm påkjenning

Abu-Salah er fra Vestbredden i Palestina, men hans kone har jordansk opprinnelse. Det er forbudt å krysse grensen mellom disse landene. Det betyr at hvis de blir tvunget til å flytte tilbake, kan de ikke bo sammen. Og etter palestinsk lov går barna til mannen.

Hva gjør dere hvis flytting blir en realitet?

– Jeg vet at jeg har rett, så det har jeg ikke tenkt på. Jeg håper bare at andre familier slipper denne påkjenningen. Det er ikke alle som har råd til å renvaske seg på den måten vi har gjort, sier Abu-Salah.

Bevis: Abu-Salahs bevis motsier UDI's anklagelse.

Bevis: Abu-Salahs bevis motsier UDI's anklagelse.

Artikkeltags