«Fjerner man ett av kortene, så ramler hele korthuset»

PLAN: Kabelvåg skole kan bli seende slik ut.

PLAN: Kabelvåg skole kan bli seende slik ut. Foto:

Av

Vi godtar ikke at man skal begynne å kutte i en allerede nøktern skolesatsing i Kabelvåg.

DEL

LeserbrevElever og ansatte ved skolene i Kabelvåg har lenge ventet på ny skole, som var lovet å stå ferdig høsten 2019. Det er bred enighet om at en ny skole er nødvendig.

I påvente av nybygget har det i de senere år blitt utført minimalt med vedlikehold av nåværende lokaliteter, med tanke på at disse skulle være midlertidige til en ny skole står ferdig. Med dette som utgangspunkt har alle vært tålmodige og akseptert situasjonen, selv hvor upraktisk det måtte være. Men nå må vi altså lese i avisen at man vurderer å utsette bygging eller må skjære ned på opprinnelig plan pga. kostnadsoverskridelser.

Argumentene for at en ny skole må bygges, er mange. For å nevne noe, har barneskolen i dag undervisning og møter inne på skolekjøkkenet, ute i gangen og inne på arbeidsrommene til de ansatte. Dette i tillegg til dårlige toalettforhold og klasserom med dårlig innemiljø, og for ikke å snakke om forfatningen til ”gammelskolen". Denne tilfredsstiller ikke i dag krav til det fysiske læringsmiljøet, noe som er en vesentlig del av læringsmiljøet elevene møter på skolen. Det sier seg selv at en plass går grensen. Elevene er lei av å vente! Vi er lei av å vente!

Ved Kabelvåg barneskole hører man daglig elevene snakke om gleden ved å få en ny skole, og vi ansatte gleder oss til å få jobbe ved en skole der vi har nok plass til å legge til rette for optimale læringsforhold og trivsel. Studier viser også at gode fysiske forhold på skolen reduserer mengden mobbing og uro blant elevene og stimulerer til trivsel, motivasjon og lærelyst.

Vi må også si at vi overhodet ikke liker tanken på at det blir satt en prislapp på elevenes behov. Vi håper politikerne skjønner viktigheten av å ikke utsette dette prosjektet, og at skolen blir bygget mest mulig hensiktsmessig for elevene. På lang sikt vil dette være gunstig for kommuneøkonomien.

De ansatte ved skolen er i all hovedsak fornøyde med de eksisterende planene for den nye skolen. Den nye skolen vil kunne møte de fleste av behovene for en moderne skole. Skolen vil bli nøktern, men er utformet på en velbegrunnet og gjennomarbeidet måte.

Vi ser med bekymring på at mer eller mindre perifere aktører foreslår konkrete kuttforslag for å redusere kostnadene. Skolens innhold er det lærerne som har kompetanse på. Å fjerne amfi, redusere spesialundervisningsrom, kantine osv. vil forringe byggets funksjonalitet, gi negative konsekvenser for de pedagogiske mulighetene og forkludre den helhetlige planen som ligger til grunn for den nye skolen.

La elevene få en skole de kan være stolte av, med det innholdet som en skole skal og bør ha; deriblant gymsal! Det er ikke nok kapasitet ved nåværende gymsal til 350 elever. Bruk av Kong Øysteins hall er heller ikke et godt argument for å avskrive ny gymsal ved nyskolen. Kabelvåg barneskole har i dag uteskole en dag i uken, og tilbringer ganske mye tid ved uteområdet til ungdomsskolen. Det tar ca. ½ time å få alle elevene på et trinn fra barneskolen opp til ungdomsskolen. Dette er omtrent den tiden det vil ta elevene å gå fra nyskolen til hallen. Det er urimelig å forvente at små barneføtter, og elever med spesielle behov – som kanskje ikke selv greier å komme seg til og fra på egen hånd - jevnlig og under tidspress skal måtte forflytte seg mellom skole og hall. Utegym er et godt alternativ, men da bør været innby til fysisk aktivitet. Vi vet hvor i landet vi bor, og kroppsøving i stiv kuling og regn vil i beste fall virke demotiverende. Alle elever har heller ikke mulighet til å få full utnyttelse av uteskole. Gymsal er en meget viktig del av skolen, og da kanskje særlig for barn med spesielle behov.

Vi kan ikke tro noe annet enn at politikerne i Vågan er opptatt av best mulig læringsforhold for alle elevene i Kabelvåg. Derfor ber vi dere om å ha maksimal fremdrift for prosjekt ny skole, følge den opprinnelige planen, bygge gymsal og legge til side eventuelle nye utsettelser.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags