På 1.mai feirer vi det fineste med Norge. Ikke fjorder og fjell. Men sterke fellesskap og små forskjeller. Men dagen er også en kampdag. For nå er det fineste med Norge truet.

Forskjellene øker. Utrygghetene i arbeidslivet øker. De på toppen får stadig mer mens resten blir hengende etter. Høyre-regjeringen bygger ned velferdsstaten heller enn å bygge den ut. I flere deler av velferden ser vi et gryende opprør. Barnehageopprør. Barnevernsopprør. Barselopprør.

Ved valget til høsten har vi sjansen til å kjempe tilbake. Vi trenger politikere i alle landets kommuner som er på lag med vanlige folk og fagbevegelsen, ikke de på toppen. Disse er SV stolt av å være på lag med.

I kampen for bedre velferd er vi på lag med sykepleierne, helsefagarbeiderne, lærerne og barnehageassistentene. Ikke med velferdsprofitørene. Erna Solberg har sagt hun vil gjøre dette valget til verdikamp. Den viktigeste verdien hun vil kjempe for er at privatiseringen av velferden måtte fortsette. Den verdikampen skal vi vinne! La oss gjøre valget til en verdikamp for velferd. La oss sørge for at hver krone som bevilges til velferd, går til velferd for alle, ikke til å bygge formuer for noen få.

I kampen for hele og faste stillinger er vi på lag med menneskene i velferden, ikke stoppeklokkene.

I dag er over halvparten av stillingene i kommunesektoren deltidsstillinger. Det betyr utrygghet for arbeidsfolk. Det er først når neste vaktliste kommer du vet om regningene kan betales denne måneden. Det betyr utrygghet for de som trenger velferden. Eldre og barn som får stadig nye ansikter å forholde seg til. Hele og faste stillinger gir bedre tjenester for alle.

I kampen mot løsarbeidersamfunnet er vi på lag med arbeidsfolk, ikke kyniske bemanningsbyrårer. Løsarbeidersamfunnet er på vei tilbake. På byggeplassene, i industrien, i havnene, på veiene, og ja, helt inn i helse- og omsorgssektoren. Regjeringen lar det skje. Sosial dumping er ikke nevnt en eneste gang i regjeringserklæringen. Tålmodigheten vår er slutt. La oss forby innleie og hive bemanningsbyråene ut av norsk arbeidsliv. I høst kan vi velge sterkere fellesskap, heller enn større forskjeller.

På 1.mai feier vi det fineste med Norge. Og vi kjemper for å bevare det.