Det nærmer seg sommerferie. Tradisjonelt medfører det gjerne klassevise og trinnvise avslutninger, hvor elevene får ta med seg familien på en hyggelig stund sammen med sine klassekamerater.

Dette kan man gjøre også i år, så lenge man holder seg innenfor de gjeldende smittevernreglene, og rådene gitt for arrangementer.

- Avslutninger for barnehageavdelingen eller skoleklassen regnes normalt som en privat sammenkomst på offentlig sted, der man kan være 20 personer inne og 30 personer ute (nasjonale råd pr i dag). Hele kohorten/ klassen/ avdelingen, inkludert lærer/ ansatte som normalt er sammen med dem, kan likevel samles. I tillegg kan det være med så mange voksne som nødvendig for å gjennomføre avslutningen. For de minste barna, kan det være nødvendig å ha med en voksen per barn. Hvis det er en stor avdeling eller klasse, kan man vurdere å dele seg i to grupper med avslutning til forskjellig tid eller sted (for eksempel hvert sitt klasserom, hvert sitt sted utendørs m.v.).Lærer eller foresatte kan være arrangør og bør sette seg inn i gjeldende råd for arrangementer, skriver Folkehelseinstituttet på sin hjemmeside.

De har listet opp følgende råd for skole- og barnehageavslutninger for barn og ungdom:

  • Må følge nasjonale og eventuelle lokale bestemmelser
  • Tilstelningen bør gjennomføres utendørs der det er mulig
  • .Barn fra samme kohort i barnehage eller barneskole kan omgås uten avstandsregler. Foresatte og andre (som ikke er fra samme husstand) må kunne holde minst én meters avstand.
  • Unngå trengsel, for eksempel ved matservering, arrangering av leker etc.
  • Sørg for mulighet for god håndhygiene og godt renhold, med fokus på steder der mange berører de samme gjenstandene, for eksempel matservering og toaletter.

FHI skriver videre at vitnemålsavslutninger for 10. trinn eller 3. trinn på videregående skole, samt utdeling av fag- og svennebrev, kan sammenlignes med et kulturarrangement der publikum (foreldre) sitter på faste, tilviste plasser. Hvis skolen er arrangør, kan slike seremonier gjennomføres i trygge rammer på lik linje med kulturarrangement. Da kan man samle inntil 200 personer innendørs hvis det er plass i lokalet og det ikke er strengere bestemmelser i kommunen.