Avisa Nordland: Leder ved Nordlands utdanningsforbund, Anita Karlsen, uttrykker helt klart hennes misnøye ovenfor lønnssituasjonen til lærere.

Selv om det har vært mye oppmerksomhet rundt flystreiken i sommer, er Karlsen krystallklar på hva hun tenker om lønnsoppgjøret tidligere i år.

– Lærerne har vært lønnstapere i kommunesektoren seks år på rad. Årets lønnsoppgjør endte til slutt slik at selv om vi kunne akseptert rammen, virket det å være en bevisst underprioritering av lærere i skoleverket nok en gang, sier Karlsen.

– Kommunene velger konsekvent ostehøvelkutt som går ut over elevene i klasserommene.

Vil en streik være naturlig nå?

– En streik er helt på sin plass. Det er elevene som blir skadelidende dersom kvaliteten på undervisningspersonalet forringes eller vi ikke klarer å rekruttere til lærerskolene, fortsetter Karlsen.

- Respektløs holdning

Karlsen setter ikke særlig pris på KS sin holdning ovenfor lærerutdanningen.

– KS ved Tor Arne Gangsø (arbeidslivsdirektør) er tydelig på at lærerutdanning ikke nødvendigvis er viktig for å drive undervisning. Noe som er ganske respektløs holdning mot den kompleksiteten lærerutdanningen faktisk innehar, i forhold til planarbeid, metodikk, skoleutvikling, samarbeid med foresatte, didaktikk og læring.

Selv om mye tyder på at det kan bli streik, vet vi enda ikke, mener Anita Karlsen.

– Enn så lenge har Utdanningsforbundet ute en skole i Vestland (Bergen). Hvorvidt den utvides, hvor og når, vet vi ikke, meddeler Karlsen.

– Det er de sentrale aktørene som forhandler, og det er også kun de som vil vite hvor langt unna/nærme forhandlingene er en løsning. Men både KS og Utdanningsforbundet vil nok si fra når de setter seg ved bordet igjen.

- Bør elevene være redde for at det blir streik ved skolestart?

– Det kan jeg dessverre ikke svare på. Hvor og når streiken eventuelt utvides vil være ukjent for oss alle fram til det skjer.