Da jeg for en tid siden reiste langs vår kyst med et hurtigruteskip så ble jeg en smule forbauset at hurtigruten ennå kunne føre et splittflagg eller postflagg akterut.

I følge internett så heter det at postførende fartøy kan bruke postflagg bare når skipet er norsk og rederiet har kontrakt med staten om postførsel og kun i de ruter kontrakten om postførsel gjelder.

I tidligere tider så var det et eget posthus på hurtigruten, men det ser en ikke i dag.

En kan også lure på om et hurtigruteskip er norsk som også er et krav for å kunne føre postflagget når flertallet av aksjonærene, TDR Capital, er Londonbasert. Et norsk fiskefartøy er ikke norsk dersom 6/10 av aksjonærene er utenlandske.