Nordland fylkeskommune opplyser i en pressemelding at personheisen på MS Tysfjord, som betjener fergeruten mellom Fiskebøl og Melbu, er ute av drift. Det jobbes med en snarlig utbedring av feilen.

- I perioden med heisen ute av drift, har vi dessverre ikke mulighet til å ta om bord bevegelseshemmede personer som må bruke heisen. Dette på grunn av sikkerhetsmessige årsaker. Vi vil komme tilbake med ny informasjon så snart feilen er utbedret, skriver fylkeskommunen, som beklager det inntrufne.