Firmaet Trygve Martinsen & Sønn AS på Bøstad i Vestvågøy har fått oppgaven med kantklippingen langs fylkesveien på nordsiden av Austvågøy i Lofoten. I tillegg skal man klippe langs E10 sør på Austvågøy, og deretter langs Lofast.

– Vi har allerede startet arbeidet fra Fiskebøl og mot Laukvik, og derfor ber vi trafikanter vise hensyn når man kommer til de områdene vi har skiltet med at det pågår kantklipping langs Fv888, sier Harry Martinsen til Lofotposten.

Han sier videre at sikkerheten for både egne folk og maskiner og øvrig trafikk er viktig å ivareta, og derfor bør man ved passeringer av de to kantklippe-maskinene, vise ekstra varsomhet og hensyn. Det er krevende å klippe og kjøre maskinen, samtidig som man skal forholde seg til trafikk rundt seg.

– Veien blir nemlig ikke stengt mens arbeidet pågår, men man kan oppleve å måtte stanse opp og vente litt, spesielt hvis det er trafikk i begge retninger samtidig i området der vi driver med kantklippingen, sier Harry Martinsen.

Han sier at når arbeidet er gjort fra Fiskebøl mot Laukvik og videre mot Vestpollen, så skal man klippe langs E10 mellom Svolvær og Fiskebøl. Også der må det vises hensyn, spesielt siden trafikken langs denne traseen, som er hovedvei inn og ut av Lofoten, er stor.

– Det samme gjelder når vi skal klippe videre langs Lofast.

– Dette arbeidet for Statens vegvesen vil pågå i noen uker framover, og vi skilter nærområdet der vi er i aktivitet, sier maskineier Harry Martinsen til Lofotposten.