Blant 10 foreslåtte kandidater, falt juryens valg i år på den smilende og rause gjengen på Butikk1 – Joker Ballstad.

Joker Ballstad fikk utnevnelsen i festivalteltet under avslutningen av årets Ballstaddagan, der Reidun Wangsvik, Mona Wangsvik Hansen og Robin Berg fra Butikk1 mottok diplom, blomster og følgende begrunnelse fra juryen:

«Butikk1 vår bidrar til å bygge et trygt, hyggelig og varmt fellesskap på Ballstad. I tillegg til å være en viktig sosial møteplass og en servicebedrift for hele Ballstadsbefolkning, har dere utvidet deres rolle til å bli en viktig samfunnsaktør i vårt lille samfunn gjennom rause, engasjerte, inkluderende og omsorgsfulle initiativ for både voksne og barn i vårt fine fiskevær. Det er alltid godt å stikke innom Butikk1 vår. Dere gir oss store smil, godt humør og en god dag. Tusen takk for at dere stiller opp, bryr dere om Ballstads befolkning både gammel og ung, urinnvåner og tilflytter, og for at dere er et sosialt knutepunkt for oss alle!» Underskrevet av komitemedlemmene; Merete Fæste, Tor Arne Fikseth og Line Bergvik.

Reidun Wangsvik og Mona Wangsvik Hansen driver Joker Ballstad, og prisen kom helt uventende på dem.

– Vi var i festivalteltet begge to, og ante ikke at vi skulle få prisen som Årets Ballstadværing. Det kom overraskende på oss, forteller Mona Wangsvik Hansen, som syns det er fint og trivelig at jobben de gjør blir satt pris på i lokalsamfunnet.

– Det inspirerer oss til å stå på videre.