Karl Viktor (55) har nyresvikt, og avhengig av dialyse: – Dialysen tar jeg på havet

Fisker Karl Viktor Solhaug har nyresvikt, og er avhengig av dialyse. Nå har han fått en egen dialysemaskin som han har om bord i båten, og dialysen foregår på havet.