I brevet il kommunene heter det "Nordland fylkeskommune arbeider per tiden med å utforme en miljøforskrift for drosjenæringen i Nordland, og trenger i den forbindelsen svar på noen spørsmål fra kommunene."

Fylkeskommunene vil derfor ha svar på følgende spørsmål fra kommunen:

1. Hvilke vedtatte planer finnes det for bygging av allment tilgjengelige ladestasjoner i din kommune? Og hvor mange ladere inngår i hver plan? Og hvilken kapasitet skal disse ha?

2. Hvilke kjente søknader om bygging av allment tilgjengelige ladestasjoner i din kommune finnes? Og hvor mange ladere inngår i hver plan? Og hvilken kapasitet skal disse ha?

Her ankommer noe mange har ventet på