Det var 14. mai at oppdrettere i Troms begynte å se dødelighet i merdene sine, og dette bare tiltok i omfang både hos Sørrollnesfisk AS og Northern Lights Salmon i Ibestad og Grovfjord kommuner, der all fisken i merdene døde mellom 14. og 17. mai. Der har man hatt i gang et kjempearbeid med å kverne opp all den døde fisken, og ta vare på avfallet.

Også Nordlaks AS i Hadsel har fisk i områder der algene har strømmet inn, blant annet på Stræte-lokaliteten i Astafjorden der bedriften sist uke har mistet nesten all fisken i merdene sine.

Les også: Vestvågøy: Færre områder til laks

Skrova

– Vi er på tå hev, for dette er en katastrofe, sier styreleder Ulf Ellingsen i Ellingsen Seafood AS på Skrova. Han viser til at her har fisk gått tapt hos kolleger som omfatter flere hundre millioner kroner i slakteverdi.

– Det dreier seg om algedød på flere tusen tonn fisk, og i Nordland er man naturligvis livredde for at disse algebeltene skal spre seg sørover inn i Vestfjorden, og ramme både Lofoten og Vesterålen, som foreløpig har gått klar.

I mai 2012 hadde Ellingsen Seafood et kraftig angrep av alger på sitt anlegg Musken Laks AS i Tysfjord, der man mistet tusenvis av fisk. Da stanset man foringen og lot fisken få ro noen dager inntil algebeltet forsvant fra fjorden.

Les også: Bra fangster både øst og vest i Lofoten: Godt vårfiske etter sjøørret

Ballangen

– Vi ser ikke dødelighet i noen av våre anlegg, men vi har mye fisk stående i et anlegg i Ballangen, rett sør for der andre er hardt rammet i indre delen av Ofofjorden. Dersom algebeltet siger ut Ofotfjorden, kan også vi rammes, noe vi frykter, sier Ellingsen.

Ellingsen sier at det er samme type alge som før man ser i år i havet, og at det er lite man fra oppdretternes side kan gjøre. Her er det naturen som bestemmer utfallet. Algemengdene er så tette i sjøen at fisken ikke får surstoff, og kveles.

– Det triste er at her går ikke bare slakteferdig fisk med, men fisk som senere i år og neste vår skulle slaktes. Utsatt smolt i sjøen går også tapt.

– For enkelte oppdrettere kan det dermed ta opp til to år å komme seg over dette, sier styreleder Ulf Ellingsen, som sier at bedriften hans følger nøye med hva som skjer på alle sine egne anlegg i Lofoten og Ofoten, samt at de følger utviklingen i naboområdene i Troms og Vesterålen.

Oppdatering 18. mai:

I Troms synes det verste å være over i løpet av 18. mai, melder Fiskeridirektoratet.

Lakseoppdretterne rapporterte om et roligere døgn etter at 17. mai var over, og i løpet av ettermiddagen 18. mai har Fiskeridirektoratet fått beskjed om at det ikke lenger registreres dødelighet i Troms.

Men i Nordland meldes det om vedvarende dødelighet i Ofotfjorden. Det har likevel ikke vært spredning til nye lokaliteter. Situasjonen har ikke endret seg vesentlig utover hva som ble rapportert i går.

På lokalitetene som har vært rammet jobbes det med å ta opp og kverne død fisk. Det rapporteres om tilstrekkelig evne til å håndtere denne situasjonen. De mest begrensende faktorene for øyeblikket er oppgitt å være lagringskapasitet og kvernhastighet.

Oppdatering 17. mai:

I Troms rapporterte flere lakseoppdrettere fra 16. til 17. mai om vedvarende høy eller tiltakende dødelighet på sine lokaliteter. Oppdretterne rapporterte å ha tilstrekkelig kapasitet til å samle opp og transportere bort død fisk, men for enkelte av de hardest ramma aktørene er håndteringen av død biomasse veldig utfordrende.

Fiskeridirektoratet har oppfordret aktører i området til å vurdere løsninger utover egen beredskapsplan. Dette gjelder også virksomheter som ennå ikke er rammet.

Det var forventet at hele Astafjorden med sidefjorder ville påvirkes av den pågående algeoppblomstringen.

I Nordland meldte Fiskeridirektoratet på 17. mai om vedvarende høy dødelighet i deler av Ofotfjorden. Men det har ikke vært spredning til nye lokaliteter. Hele Ofotfjorden frykter man vil kunne bli berørt av oppblomstringen.

Vente og se

Fiskeridirektoratet sier nå at det er vanskelig å si hvor lenge oppblomstringen kan pågå i området.

En oppblomstring påvirkes av transport av alger inn i området fra utenforliggende områder, samt deretter vekst lokalt.

Algene er avhengige av næringssalter for at de skal vokse og øke i mengde. Dersom algene ikke har tilgang på næringssalter vil de etter hvert dø ut.

I noen tilfeller har man sett at oppblomstringen har holdt seg inne i fjordene og dødd ut der inne, uten at de spres over større områder. Værforholdene vil kunne påvirke varighet.

Les også: – Det ser veldig lovende ut for lofotværet kommende uke

Ukjent alge ennå

Både Mattilsynet og Fiskeridirektoratet følger situasjonen nøye hele tiden.

Det jobbes også denne helga med modelleringer for om mulig å kunne forutse hvor algebeltene vil bevege seg. Det er tatt vannprøver i begge fylker for å finne ut hvilken type alger det er snakk om. Det er en relativt komplisert prosess og resultater fra prøvene er ennå ikke klare.