Norge eksporterte 104.000 tonn laks til en verdi av 6,2 milliarder kroner i august. Det viser tall fra Norges sjømatråd.

Veksten i eksportvolumet var fem prosent. Verdien økte med 341 millioner kroner eller seks prosent i forhold til august i fjor. Hittil i år er har det blitt eksportert 698 000 tonn laks til en verdi av 46,5 milliarder kroner.

Aldri før har vi hatt så stor prisforskjell mellom markeder som i august i år. Mens gjennomsnittsprisen til EU var 52,43 kroner, var prisen til Asia 14,19 kroner høyere, og prisen til Nord-Amerika 16,47 kroner høyere. En større svekkelse av krona mot dollar enn mot euro er en forklaring på dette. I tillegg kan økt etterspørsel fra Asia etter stor laks, som man ikke klarer å dekke, forklare noe av denne differansen, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i en pressemelding.

Det er spesielt stor laks kineserne vil ha.

– Drevet fram av økt etterspørsel ser vi en fortsatt veldig positiv vekst for norsk laks til Kina. Mer effektiv handel bidrar til at mer norsk laks nå eksporteres til Kina. Det er fersk, hel laks som dominerer laksehandelen og kinesiske kjøpere har en uttalt preferanse for stor laks. D, sier Victoria Braathen, fiskeriutsending for Norges sjømatråd i Kina i den samme pressemeldingen.