Det er kantorene Helge Vikjord, Andrej Pirozhkov og Ken-Gøran Mikkelsen som har tatt initiativet til å gjennomføre en serie med salmekvelder i kirkene på Vestvågøy. Korene på Vestvågøy er også invitert

– Bakgrunnen for tiltaket er vår relativt nye salmebok fra 2013. Den inneholder hele 1000 salmer og liturgiske ledd. Både denne store mengden og at boken har nye musikalske sjangere sammenlignet med tidligere, gjør at det er en stor utfordring å få tatt i bruk noe av dette mangfoldet. Boken har blant annet en rekke flerstemte arrangementer som korene vil kunne øve inn og presentere. Programmet for kveldene vil inneholde fellessang, korsang, solosang, orgel – og pianomusikk som musikalske kommentarer til salmene. Det blir en gjest hver kveld og bakgrunnsstoff om salmenes tilblivelse, forteller Helge Vikjord.

– Hver kveld vil ha et tema og vil i hovedsak følge kirkeplanen, legger han til.

Han forteller at det stadig blir færre arenaer for fellessang.

– Salmene er grunnfjellet ved store anledninger i kirken, men arenaene for salmesang er blitt færre. Vi ønsker derfor at disse salmekveldene skal være en plass der alle som har lyst til å bli bedre kjent med salmene i den nye salmeboka vil komme. Sangglede er nøkkelordet og alle kan synge med den stemmen de har, sier Vikjord og får støtte fra sine kolleger.

4. februar arrangeres den første salmekvelden og det blir på menighetshuset på Leknes.

– Der vil Vokalensemblet/Kantoriet delta. Ivar Jarle Eliassen er kveldens gjest. Han vil reflektere rundt salmenes plass og betydning, opplyser de tre kantorene.

1. mars blir det salmekveld i Buksnes kirke der gospel/rytmisk er temaet. Her vil gospelkoret delta.

21. mars er Buksnes kirke igjen stedet for salmekvelden og da orgeljubileum temaet. Kirkekoret deltar.

5. april blir det samlekveld i Borge kirke der påske/vår er temaet. Salig Banding deltar.

Høstens program er ikke klart.