Situasjonen i Flakstad, der det nå ser ut til at rettsprosessen rundt salget av Fredvang skole koster mer enn salgssummen, handler om mye mer enn en gammel skole og en idrettsbane.

Den handler ganske enkelt om den ekstreme kompleksiteten som det å drive en kommune i dag innebærer. Det er faktisk ikke mulig å trø rett i alle sammenhenger, og det forventes at tjenestene som skal leveres skal ha en gitt standard. Dette gjelder så vel saksbehandling som omsorg. Og for ikke å snakke om skole.

Vi sier ikke at kommunene i Lofoten skal kaste kortene og slå seg sammen før uka er omme, men hvis kommunegrensene skal bestå, må det i hvert fall settes ytterligere fart i samarbeidet om å yte tjenester.

Da kan det fortsatt være mulig å opprettholde dagens kommuner.

Og det er ikke bare de to minste kommunene i "Fastlands-Lofoten" som strever. Det gjør også de to store. Det vet vi som hver dag leser postjournaler, og det vet leserne av Lofotposten som vi i avisa er på oppdrag for.

Kombinasjonen av stadig skjerpede krav til profesjonalitet, svak økonomi og rekrutteringsproblemer er en farlig cocktail. Å jobbe i det offentlige er heller ikke så veldig attraktivt, og du skal være ganske hardhudet for å stå i flere av stillingene.

Flere omdreininger på samarbeidsskruen er derfor av avgjørende betydning.

Dette vil skape fagmiljøer, ta ned noe av gjennomtrekken og ikke minst gi innbyggerne et bedre tilbud. De fleste av oss har dessuten sluttet å interessere oss for hvor den skal yte en tjeneste er fysisk plassert. Vi er opptatt av tjenesten, at den er tilgjengelig, og at den har kvalitet.

Dette er trolig forsterket av pandemien, for den har i det minste lært oss å bli mer oppgavefokusert, og vi har til gangs fått erfare at det er kunnskapen og fagligheten til den som utfører en tjeneste som betyr noe. Om vedkommende noen dager sitter på kontoret, andre dager hjemme eller eller sågar på hytta. Det betyr fint lite, men desto viktigere er tilhørigheten til et fagmiljø.

Et miljø der det stilles spørsmål, og folk har ulik kunnskap som likevel blir en del av et sakskompleks.

Interkommunalt samarbeid i Lofoten er nå etablert på flere felt, men det er mer å hente.

Eksemplet fra Flakstad, valgte vi fordi det er i nyhetene nå, men også fordi det sier noe om hvor ofte en beslutning eller et veivalg får en helt annen konsekvens enn tiltenkt. At noe tar en helt annen vei betyr ikke at noen har vært dum eller korttenkt.

Å sikre seg mot det uforutsette er likevel en kunnskap, men det fordres nok også at medarbeiderne på et rådhus har noen å sparre med.