Fra klokka 18.00 til klokka 20.00 mandag 18 november stenges fylkesvei 7618, Sundsveien, på Gravdal, det opplyser Statens vegvesen. Veien stenges i samme periode hver dag til og med torsdag 21. november. Det er lokal omkjøring rundt Hattan.

- Vi skifter ut noe dårlig masse i veien, mellom Kjerkåsen og krysset til Sund. Da må vi bruke hele veien, derfor vil det være omkjøring. Veien klargjøres for asfaltering til neste år, vi gjør det forberedende arbeidet, sier prosjektleder Jon-Roger Sørvang i Statens vegvesen.

Akkurat når det skal legges asfalt på fylkesveien, kan ikke Sørvang si.

– Om det blir på våren, sommeren eller høsten er ikke sikkert. Det er grusvei der i dag, og vi har blitt lovet asfalt, sier han.

I Nappstraumtunnelen vil det være manuell dirigering fra klokka 09.00 til klokka 12.00 tirsdag 19. november, på grunn av vedlikeholdsarbeid.