Det personlige forbruket blant nordmenn er høyt. Det er bare å telle i egen familie. Hvor mange gamle mobiltelefoner, PCer og iPader har vi liggende hjemme? Vi tar det som en selvfølge at vi kan kjøpe nytt når noe går i stykker eller at vi får nytt utstyr dersom vi bytter jobb. Å reparere er sjeldent lønnsomt. Vårt forbruk forbruker ressurser som ikke er fornybare. I stort monn.

I en valgkamp der klima heldigvis har kommet mer på dagsorden, er det viktig å peke på at ressursbruken i den vestlige verden ikke er bærekraftig. KrF vil ta små og store politiske grep for å rette dette opp. Hvorfor? Det handler om framtiden til barna våre og hensynet til de aller fattigste i verden.

Klima- og miljøendringene ødelegger naturen og livsgrunnlaget vårt, truer liv, helse og menneskerettigheter, skaper mer fattigdom og ulikhet, og tvinger flere mennesker på flukt. Forvalteransvaret og nestekjærligheten forplikter oss til å intensivere kampen for å minimere klimaendringene.

For å nå Parisavtalens mål og bli et nullutslippssamfunn innen 2050 må Norge bli en fornybarnasjon. Det vil innebære nye, grønne arbeidsplasser, en omstilling av olje- og gassektoren, å kutte klimagassutslipp i alle sektorer og å utvikle verdens mest miljøvennlige transportsystem. Vi må utfase bruk av fossil energi og sørge for at sosial og økonomisk utvikling skjer uten økt forbruk av ikke-fornybare naturressurser. Som en del av dette er viktig å støtte forskning på alternative og nye drivstofftyper.

Forbruket vårt ligger langt over det jorda faktisk har av naturressurser. Dette er en etisk utfordring som krever politisk handling. En grønn omstilling må innebære avmaterialisering og mer bærekraftig forbruk og produksjon. Derfor vil KrF blant annet innføre en matkastelov, innføre en embalasjeavgift og fjerne moms på reparasjon. Disse tiltakene vil stimulere til en mer sirkulær økonomi.

KrF skal arbeide for betydelige, raske og tilstrekkelige klimakutt. Nøysomhet har aldri vært et skjellsord for en KrF-er. En stemme til KrF er en stemme til et Norge som gjennomfører sirkulær økonomi i praksis og til effektive grep for å redusere det materielle forbruket.