Jeg kom til å lese lederen i Lofotposten lørdag 10. aug. hvor det sies at landbruksnæringen, næringsmiddelindustrien og transport av matprodukter står for over 30% av de globale CO2 utslippene. Landbruksnæringen i Norge står for 8,4 % av Norges klimautslipp (2018 tall). Hvor mye næringsmiddelindustrien står for vet jeg ikke, men antar at transport står for ganske mye.

En skulle tro, at ved å øke den lokale matproduksjonen, ville klimagass-utslipp kunne reduseres vesentlig. Det er faktisk mulig at et klimaregnskap der vi produserer rødt kjøtt basert på lokalt dyrket gress, kan komme bedre ut enn en del varer produsert i under andre himmelstrøk og fraktet jorda rundt. Det er ikke korrekt at alt rødt kjøtt produseres med soya fra områder med nedhogd regnskog. Det er fullt mulig å produsere kjøtt med kun gress i menyen. Gress i vekst gir også et bidrag til CO2 fangst, selv om det regnes som nøytralt i offisielle regnskap. Slike klima-regnskaper er nok svært komplisert å sette opp, men håper noen eksperter kan regne på alle aktuelle faktorer en dag.


Landbruket i Lofoten og Norge må øke produksjon i grøntsektoreren fremover der det er mulig, men en omstilling fra husdyr til mer grønnsaker kan ta noe tid. Derfor er det helt vesentlig av vi tar vare på de dyrkede og dyrkbare arealer vi har i Lofoten. Det er mat vi skal leve av fremover også.


Landbrukets organisasjoner inngikk avtale med Regjeringen i juni i år, om reduksjon av klima-utslipp fram mot 2030. Her inngår tiltak på gårdsnivå, men det meste av matsvinnet er noe andre aktører må jobbe med. Et eksempel på et mer omfattende tiltak er biogass-anlegg som gårdsanlegg, der husdyrgjødsel inngår. I Vestvågøy jobbes det fortsatt med å se på muligheter for dette. Landbruksnæringen ønsker å bidra til å redusere klima-utslipp. Vi må nok regne med at å bremse klimakrisen vil koste, i alle fall penger, og sannsynligvis i redusert «behagelighet».