Fra nyttår ble elevene flyttet fra Ramberg skole og til "Ramberg skole avdeling Napp". Årsaken var at skolen nå rives for å gi plass til ny. De senere årene har skolehverdagen på Ramberg vært preget av muggsopp, og dårlig inneklima i deler av skolen.

En del av foreldrene uttrykte bekymring for tilstanden i skolebygget på Napp. Bekymringen ble ikke mindre da målinger i mars i år viste til dels betydelig muggsopp i en del av skolebygget på Napp som inkluderte gymsal og gang. I kommunestyremøtet 7. april mente ordfører Trond Kroken (Sp) at elevene ble sendt til et skolebygg som delvis var i verre forfatning enn skolen på Ramberg.

– At vi har sendt ungene til et dårlig bygg er bekymringsverdig. Elevene kunne kanskje vært på Ramberg til forholdene ble bedre på Napp, men administrasjonen valgte å sende elevene. Ved skolen på Napp måles inneklimaet til verdier som er langt høyere enn på Ramberg skole.

- Betydelig lavere

Kommunen har satt i verk flere tiltak i de delene av bygget som har hatt negativt effekt på inneklimaet. Nå går Mycoteam, som har analysert prøvene, langt i å friskmelde skolebygget på Napp i rapporten etter målinger i april. Mycoteam viser til at tiltakene etter marsmålingene har hatt effekt ved å begrense spredningen av muggsoppsporer fra kjeller til 1. etasje.

– Verdiene i inneluften er betydelig lavere enn før tiltakene ble utført, heter det i rapporten.

De 95 elevene i Flakstad skal ha undervisning på Napp til ny skole står ferdig på Ramberg, etter planen i løpet av 2022. Mycoteam mener kommunen derfor må ta regelmessige prøver av luften en stund framover.

– I starten bør dette gjøres med noe kortere intervaller (for eksempel en gang pr. måned), men dersom resultatene viser gjentatte lave verdier og undertrykk av krypkjeller er etablert, kan prøveintervallet endres og etter hvert avsluttes, anbefaler Mycoteam.

Tilfreds

I Skolemiljøutvalget denne uken opplyste teknisk sjef Tom Kristian Halland at alle rom er i bruk, og at det neste uke skal være utstyr på plass som ytterligere reduserer faren for spredning av muggsopp. Utvalget er i følge referatet tilfreds, og ønsker målinger hver måned framover for å undersøke om verdiene holder seg lavere når mer av bygget tas i bruk. I tillegg ber utvalget om at kommunelege tar en større gjennomgang av bygget i juni.

– Veldig positiv utvikling. En rapport fra mai i fjor anbefalte tiltak som ikke ble gjennomført før bygget ble tatt i bruk. Rapporten i mars pekte på muggsopp som en utfordring. Kritikken min 7. april gikk på det vi visste da om forholdene. Nå er problemene ryddet opp i. Det er positivt, sier ordføreren.

Les også: Må fjerne mugg i skolen: - Dette er en ubehagelig og belastende situasjon