Leier ut ulovlig leilighet: Kloakken går urenset inn på naboeiendommen

En huseier har fått varsel om tvangsmulkt etter at kloakken fra en leilighet går urenset inn på naboeiendommen. Leiligheten er heller ikke godkjent.