Tok affære etter at kloakken gikk urenset inn på naboeiendommen