Knusende rapport om flyplassprosjektet - påstår at det ikke er behov for stor-utbygging

En ekstern rapport som vurderer kvalitetssikringen av de ulike alternativene for ny flyplass er tydelig på at man bør utsette utbyggingen av nye Bodø lufthavn.