Gå til sidens hovedinnhold

Kommentar til referat fra siste formannskapsmøte i VVK.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

i Lofotpostens referat fra Formannskapet i går kommer det frem at FRP-Pål ønsker å pensjonere Rådmannen. Saken er vel, at jeg ikke har noen personlig oppfatning av dette spørsmålet. Jeg bare konstaterte at arbeidskontrakten tilsier at stillingen varer til oppnådd pensjonsalder på 65 år, dvs februar 2022.

Om spørsmålet skulle komme om avkortning eller forlengelse av kontraktstiden, så har jeg selvfølgelig en oppfatning. Det ene forholdet er sannsynligvis mer aktuelt enn det andre.

Når det gjelder «den råtne snøen fra i fjor», som representanten Eva K Busch så treffende beskrev situasjonen, så var det ikke min hensikt å ta en ny debatt på dette, men når saksfremlegget til møtet, på nytt tar opp temaet, så er det på dagsorden.

Saksfremlegget, nok skrevet av Anne Sand, var enn så lenge et siste, men mislykket, forsøk på å argumentere for at «pensjonistavtalen løp i 2019 og 2020, for så å bli erstattet av ordinær avtale fra 01.01.2021«, slik hun skriver.

Realiteten er at «pensjonistavtalen» iht Kommunestyrevedtaket 13 april 2021, med KOMREV-Nord rapporten som grunnlag er, for alle praktiske formål, tilsidesatt og ordinær lønnsavtale videreføres også etter 01.03.2019. Det er bare slik Rådmannen kunne være Rådmann også i denne «pensjonist» -perioden.

De økonomiske konsekvensene av å rydde bort den «råtne snøen», som ble liggende litt for lenge, skulle vi bli orientert om ved neste Formannskapsmøte.

Kommentarer til denne saken