Erna var i Svolvær 17.8.2019 og i samtale med ordføreren kommenterte hun en del saker som er viktige for Vågan. Jeg nevner disse:

TURISTSKATT

Regjeringen sier nei til turistskatt. En lokal avis hadde i sommer en spørreundersøkelse om dette blant turister i Svolvær. Så vidt jeg husker sa alle at de syntes det var rimelig å ta en liten avgift, for dette var noe de var vant med fra andre land.

BYGGEHØYDE

Her hadde hun en merkelig sammenligning med hvor vellykket pyramiden i Louvre var blitt. Der var det ikke fokus på høyde, men å knytte to svært forskjellige arkitektoniske perioder sammen.

OLJEBORING

Hennes argumenter for konsekvensutredning var at det var nødvendig med et mer variert næringsliv i Lofoten, og «en mulighet til å knytte rørsystemene fra oljeproduksjonen nordfra og sørfra sammen.»

Dvs; konsekvensutredning = oljeboring. Statsministeren nevner ikke fiskeriene i denne sammenheng, men mener åpenbart at så lenge boring skal skje på yttersida, så er det ingen grunn til å frykte denne.

Erna synes å være dyktig på svært mange områder, men hennes uttalelser forsterker min oppfatning av at Høyre og regjeringen har liten forståelse for behovene i Nord-Norge.