Gå til sidens hovedinnhold

Kommentarfelt til besvær

I Moskenes drøftet politikerne på svært kort varsel to saker nærmest av historisk karakter i et ekstraordinært kommunestyremøte.

Kommunen har opplevd et hardt debattklima på Facebook-gruppa til Moskenes kommune. Det førte til et ønske om å diskutere saken politisk.

Det førte til et svært spesielt vedtak av flere grunner. Det er nå kun innbyggere i Moskenes som kan kommentere på sida - og alle kommentarer må godkjennes på forhånd.

I debatten trakk kritikere av den strenge linja frem at Moskenes opplever stor grad av mistillit. Det er i seg selv alvorlig.

Det er tydelig at motsetningene i Moskenes-politikken er harde - det er også opplagt at det gjør noe med debattklimaet ellers i kommunen. Det gjør også noe med omdømmet.

Ingenting av dette løses over natta med andre retningslinjer for kommentarfeltet på Facebook.

Kommunen viser til at folkevalgte kommer med kritikk av kommunalt ansatte på den aktuelle Facebook-gruppa. Det er alene et alvorlig underliggende problem som krever en helt annen og mer fundamental tilnærming. Det løses heller ikke ved at bare innbyggere får kommentere på sidene til kommunen.

Det er også forståelig at dette krever en form for reaksjon, samtidig har dette kommet veldig skjevt ut på veldig kort tid.

Åpenhet og transparens er viktig. I små kommuner er dette krevende når lover og regler om taushetsplikt også skal holdes - og det samtidig er få personer som bekler en rekke ulike roller i små lokalsamfunn.

Begrensede ressurser gjør at kommunen kanskje ville vært bedre tjent med å bruke andre kanaler for å fremme det offentlige ordskiftet og involvering. Foreløpig er ikke den praktiske gjennomføringen klar, det kan ende med at Moskenes må nøye seg med en-veis kommunikasjon i sosiale medier til slutt.

Saken illustrerer også godt hvor krevende det kan bli når Facebook blir en så integrert del av folks liv - også for små kommuner.

Moskenes har omfattende økonomiske utfordringer og burde ha nok av andre ting å løse. Denne debatten er på mange måter samtidig vel så mye et uttrykk for at det er mange krevende saker både folkevalgte og kommunalt ansatte må stå i.

Friksjon og frustrasjon fritar likevel ikke noen for å angripe kommunalt ansatte eller andre med uakseptable ytringer. En kommune trenger tillit både mellom innbyggere, politikere og kommunalt ansatte.

I det samme møtet vedtok flertallet å vurdere anmeldelse av opptak fra møter der dette ikke er avklart på forhånd. Flere jurister slår fast at dette er regulert i lovverket og unødvendig.

Hvis hensikten er å skape økt bevissthet om oppførsel kunne det vært løst uten både vedtak, støy og nasjonale medieoppslag. Det fremstår også som at det mye omtalte foreldremøtet i barnehagen kunne vært nøstet opp i uten å offentlig gå ut med å vurdere anmeldelse.

Moskenes kommune trenger åpenbart en sunnere offentlige debatt. Det er et tankekors at forsøkene på det har hatt motsatt effekt.

Les også: Skuffet over strengere regler i Moskenes: - Jeg mener det blir helt feil å fjerne den frie debatten

Les også: Opptak av møter skapte skarpe fronter i kommunestyret – flertallet åpnet for anmeldelser: – Det er dumt at dette skjer i et hastemøte

Les også: Innkaller til ekstraordinært kommunestyremøte :- Facebook og mobiltelefonbruk er sakene som skal behandles

Kommentarer til denne saken